"Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların... " Yeryüzünün düzlenmesi ne demektir? Bu ifadelerden hangileri ayet meallerine dayanmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müdhiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek."(1)

Yeryüzünün düzlenmesi, Tâhâ suresi 105 ve 106. ayetlerde şu şekilde nazara veriliyor:

“Sana dağları sorarlar. De ki, Rabim onları ufalayıp savuracak.”

“Yerlerini dümdüz bir toprak hâlinde bırakacak.”

Diğer bir izah:

İnfitâr Suresi 3. ayette “Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman” buyruluyor. Tefsir âlimlerinin bir kısmı, bu fışkırtma ile denizlerin birbirine karışacağını ve yeryüzünün düzlenerek tamamının bir deniz haline geleceğini beyan ediyorlar.

Önce dağların ufalanıp savrulmasıyla yeryüzünün düzlenmesi, daha sonra denizlerin istilasıyla tamamının deniz olması da mümkündür.

Yeryüzünün düzlenmesi ne şekilde olursa olsun, bu düzlenme kıyametle haşir arasında gerçekleşecek, daha sonra, “O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ...” (İbrahim, 14/48) ayetinin hükmünce, yer de gökler de ahiret âlemine münasip apayrı birer şekle dönüştürülecektir.

Hakikat-i hâli Allah bilir.

Sualin ikinci şıkkına cevap olmak üzere, kıyametle ilgili bazı ayet meallerini aşağıda takdim ediyoruz:

“Ve yıldızlar, (karartılarak) döküldüğü zaman!”
“Ve dağlar, yürütüldüğü zaman!”

“Denizler, kaynatıldığı (tutuşturulduğu) zaman!” (Tekvir, 81/2, 3 ve 6)

“Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.” (Nebe, 78/20)

“Yıldızlar (dökülüp) saçıldığı zaman!”
“Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman”
(İnfitar, 82/2, 3)

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...