"Dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel irade-i ezeliyenin izni ile haricî bir maraz veya muharrib bir hadise başına gelmezse..." İzah eder misiniz? Âyetlerin mânalarını verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ecel-i fıtri; her mahlukun yaratılışı itibariyle, Cenab-ı Allah tarafından tayin olunan vasati ömrüne denir.

Şayet Allah, bu fıtrî ömrü hikmeti gereği herhangi bir sebeple bozmaz ise, her mahlûk fıtrî ömrünü tamamlar ve ölür. Her türün fıtrî ömürleri ayrıdır.

Dünya ve kâinatın da fıtri ve biyolojik bir ömrü vardır. Faraza kıyamet kopmasa yine de kâinat fizikî ve biyolojik olarak ölüme mahkûmdur.

İnsan hiçbir hastalık ya da kaza geçirmese bile, belli bir yaştan sonra ömrü biter ve ölür. Bu, kâinat için de cari bir kanundur. Kâinat tekâmül kanununa tabi olduğuna göre bir gün ölümü tadacağı muhakkaktır. Ancak bunun zamanı hakkında kesin olarak bir şey söylemek mümkün değildir.

Güneş bütünüyle hidrojen gazından ibarettir ve sürekli olarak hidrojen helyuma dönüşmektedir. Helyuma dönüşen kısımlar arttıkça güneşin enerji dengesi bozulacak ve kıyamet kopacaktır. Güneş'in yaratılmasından bugüne kadar helyuma dönüşen miktar çok azdır ve bu görüşe göre kıyametin kopmasına milyonlar belki milyarlarca sene vardır.

Ancak, semavi haberler, hadis-i şerifler bu görüşü desteklemediğinden, kıyametin kopması, Üstadımızın ifadesiyle, “dünyanın ecel-i fıtrisinden evvel irade-i ezelîyenin izni ile haricî bir maraz veya muharrib bir hadise” ile gerçekleşecektir. Bu hadise çok farklı şekillerde olabilir. Dünya bir gezegene çarpabileceği gibi, bir yıldız dünyamıza çarpabilir. Hiçbir çarpışma olmasa dahi, dünyanın sür’atinde bir azalma yahut artma, sistemin bozulmasına ve kıyametin kopmasına kâfi gelecektir.

"…ecram-ı ulviyeden tek bir cirm, 'Kün' emrine veya 'Mihverinden çık!' hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar..."(1)

Ayet-i kerimelerin mealleri:

“Güneş, dürüldüğü zaman. Yıldızlar (kararıp) döküldüğü zaman. Dağlar, yürütüldüğü zaman. ..." (Tekvîr, 81/1-3)

"Gök yarıldığı zaman. Yıldızlar saçıldığı zaman. Denizler kaynayıp birbirine katıldığı zaman. ..." (İnfitar, 82/1-3)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...