"Zahirî ve batınî bir padişah-ı ruhani" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir büyük amir, raiyetine pederâne bir şefkatle bakar. Eğer o âmir, zahirî ve batınî bir padişah-ı ruhani olsa, merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için, raiyetinin efradı, onun hakikî evlâdı gibi, ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise, zevc nazarına inkılâp edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden; efkâr-ı âmmede, Peygamberin, müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, Kur’ân o vehmi def maksadıyla der:

"Peygamber, rahmet-i İlâhiye hesabıyla size şefkat eder, pederâne muamele eder. Ve risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz. Fakat şahsiyet-i insaniye itibarıyla pederiniz değildir ki, sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere 'Oğlum' dese, ahkâm-ı şeriat itibarıyla siz onun evlâdı olamazsınız." (Mektubat, Yedinci Mektup)

Burada amir ve padişah konumunda olanların, raiyetine peder şefkatiyle davranması gerektiği, şayet bu padişahın manevi yönü de olsa, onun raiyetine olan şefkatinin gerçek bir babanın evlatlarına olan şefkatinin yüz katı olabileceği vurgulanıyor.

Evet, Peygamberimiz (a.s.m)'ın kendi ümmetine olan şefkati bir pederin evlatlarına olan olan şefkatinden ve yakınlığından çok daha fazladır. Bu nedenle bu peygamberlik makamının gerçek babanın hukuku ile karıştırılmaması için, Peygamberin gerçek baba gibi bir hukuka sahip olmadığı vurgulanmaktadır.

Böylece bir peygamber, ümmetinden kız alabildiği gibi, ümmetine kendi kızlarını da verebilir. Çünkü manevi babalık maddi babalık gibi değildir. İşte bu Yedinci Mektup'ta Hz. Peygamber (a.s.m)'ın manevi oğlu olan ve "oğlum" dediği Hz. Zeyd'in boşadığı eşi Hz. Zeynep ile evlenmesi, Cahiliye döneminde zannedildiği gibi yanlış olmadığı ümmete ve insanlığa öğretilmiş oldu. Evet, İslam'da evlatlık edinen bir kişi, hukuken gerçek evlat gibi değildir. İşte bu yanlış inanış böylece kırılmış oldu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...