"Zulmetsiz, daimî bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlıkla bir hat çekilse, o vakit bilinir." Hakiki ve vehmi manasıyla açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "hakiki" tabiri, kainatta var olan zıtları ifade ediyor. Mesela ziyanın zıddı karanlık, sıcaklığın zıddı soğukluk, ağırlığın zıddı hafiflik vesaire, bunlar hakiki zıtlar oluyorlar. Bu zıtlara vehmi ya da farazi denilemez, bir gerçekliğe sahiptirler.

Bir de vehmi olan zıtlar var, bunlar insan benliğine takılmış olan cüzi irade, cüzi sem, cüzi basar, cüzi kudret gibi şeylerdir. İnsan "benim gözüm", "benim kulağım", "benim evim", "benim evladım" derken, buradaki sahiplik gerçek sahiplik değil, vehmi ve farazi bir sahipliktir. Çünkü insan yaratmaktan ve gerçek anlamda sahip olmaktan acizdir; her şeyin tek yaratıcısı ve tek sahibi Allah’tır.

İnsana bu vehmi sahiplenme duygusu ilahi isim ve sıfatları anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için verilmiştir. Şayet bu duygu olmasa insan kıyas yapamaz ve Allah’ı hakkı ile tanıyamaz.

İnsan "Ben evimin sahibiyim, Allah ise bütün kainatın sahibidir." kıyasını yapabilmesi için bu vehmi çizgiye sahip olması gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Adem68474

Hakiki bir hat çizilmesi mümkün müdür .Çünkü cümlenin devamında Hakiki Nihayet ve Hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor.İzah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Allah'ın sınırsız kudreti karşısında hakiki başka bir kudretin olması aklen ve mantıken imkansızdır. Zira sonsuz ve sınırsız bir kudret başka bir kudrete mahal ve imkan bırakmıyor ki ikinci gerçek bir kudret olabilsin. Şayet sonsuz kudretin yanında hakiki bir kudret var olsa o zaman sonsuz kudretin sonunun olması gerekir. Çünkü hakiki başka bir kudret ona bir son vermiş oluyor bu ise imkansız bir durumdur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

İlk yapılan yorum ile bu ikinci yorumun veçhi Tevfikini yaparmısınız?cümle akışı içinde hangisi kasdediyor 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Gece, soğuk vesaire gibi insan mahiyetinin dışında kalan zıtlar hakiki iken insanın mahiyetinde olan cüzi irade cüzi kudret gibi zıtlar ise vehmi oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...