"171 defa okuduğum Esma-i Sitte ile beraber 71 âyeti 24 saatte 19 defa okuyarak yekûnü 1353, hem bir cihette 1341 eder ki, bu ism-i Âzama 1340'tan beri devam ettiğimin tarihine tevafuk ediyor..." Acaba 171 defa okunan ve 71 ayet nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın 171 defa okuduğu, Allah’ın altı ismi Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimleridir.

Küsürat sayılmaz ise; 1353/19 = 71 çıkar. Üstad'ın "yekünü 1353 eder" demesinden, küsuratı nazara almadığı anlaşılıyor. Yani rakam açısından bir hata yok ortada. Yani 71 ayeti 19 defa okuduğunda küsurat nazara alınmaz ise 1353 rakamı çıkıyor.

71 ayetin hangileri olduğu tasrih edilmediği için bilemiyoruz.

"Ve âyetlerin tekrâratının hurufatının adedi altı bin altı yüz altmış altı (6666). Ayât-ı Kur'âniyeye tevafuk ediyor. Sûre-i İhlasın üç Fâtiha-i Şerifenin tekerrür-ü nuzûlü için iki olsa yine tam tamına tevafuk ediyor."(1)

Üstadın okumuş olduğu 71 ayetin tekrarları ile beraber adedi Kur'an’ın ayet sayısına tekabül ediyor.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tilmizz
171 kez okunan"ferdün hayyun kayyumun hakemun adlün kuddusun".. 71 ayet ise mecmuatul ahzaptadır.19 harfli ve belli maksadlarla okunan ayetlerdir üstad önceleri bu 71 ayeti okurken sonraları içlerinden 19 tanesini seçerek şu an elimizde olan sekineyi hazırlamıştır.bu dua format olarak imam alinin icadıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Burada zannımca bir iltibas var. Bir cihette 1353, bir cihette 1341 eden şey ayetlerin sayısı değil. Çünkü hiçbir şekilde tutmuyor. 

Burada siyak-sibaka dikkat edilerek okunursa 1353 eden şeyin ayetlerin adedi değil de ercuzedeki "hamilel ismillezi Celle kadruhu" beyti olduğu anlaşılacaktır. 

Şeddeli lamlar iki sayılmak kaydıyla gayr-ı melfuz harfler sayilmazsa ebced değeri tam olarak 1341 ediyor. Gayr-ı melfuzlar sayilirsa 1354 ediyor ki böyle büyük hesaplarda bir fark nazara alınmaz. 

İşte üstad hazretleri 1341 den beri beyitte "el ismullezi Celle kadruhu" diye tarif edilen ve İsmi azamin manasını taşıyan esma-i sitteyi meşhureyi ve sekineyi nasıl kesretle okuduğunu ve tam da beyitin ebced değerinin tarihine tevafuk ettiğini beyan ediyor.

Hem bu tarihten itibaren kesretle okuduğunu beyan etmek, hem de bizi teşvik etmek ve okuma usulünu ders vermek için rakamları beyan ediyor. Fakat arada beyitin ebced değeri olan 1353 ve 1341 i de zikredince ayetlerin toplam adediymiş gibi zannedilebiliyor. 

Bu tarz ifadelerin nur talebelerini ulfetten sıyırmak, tahkike sevketmek için üstad hazretlerince bilerek kullanıldığıni düşünüyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...