"Acaba, hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meadi, Sâni ile haşri itikad etmezse, onun o vaziyetinde Cehennem daha serin olmaz mı?" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mebde, eşyanın ilk yaratılış halidir ki genellikle gözümüz önünde oluyorlar. Meadi ise, eşyanın ölüm ve kıyametten sonra tekrar ihya edilmesidir ki bunun akıl ve mantık dairesinde olduğuna dair milyonlarca şahit, delil ve ispatlar bulunuyor.

İnsanın günlük aylık ve yıllık haşirleri, bahar mevsiminde milyonlarca bitki ve hayvanların öldürülüp bir sonraki baharda yeniden diriltilmesi, hep bunlara birer delil ve ispattırlar.

İnsan, kâinatın ortasında ve hadiselerin baskısı altında Allah ve ahirete iman etmez ise, kâinat kadar belalar, acılar, elem ve musibetler ile boğuşmak zorunda kalır ve hayatı ümitsizlik yumağına dönüşür. Oysa Allah ve ahirete işaret ve beşaret eden o kadar çok delil ve ispatlar bulunuyor ki, insan bütün bunlara yüz çevirip kendini karanlığın girdabına mahkum ediyor ise bu tam bir ahmaklıktır, zavallılıktır.

İnsan bu inkârcılık ile daha cehenneme gitmeden cehennemî bir durumu yaşamış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...