"Ey hayal ağa, beşaret sana! Dünya ve mâfîhânın saltanatı, milyonlar sene ömürle beraber sana verilecektir. Fakat âkıbetin dönmemeksizin fenâ ve ademdir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın fıtratındaki bütün duygu ve cihazların yüzü ve yönü; ebed alemi olan ahirete bakıyor ve onu talep ediyor. İnsandaki duygu ve cihazların bu talepleri ve mahiyetleri, ahiret alemine işaret ve beşaret ediyor.

Allah, insanı ebedi istek ve duygular ile donatsın; ama fani ve geçici bir hayattan sonra kalkmamak üzere yok etsin!.. Bu çelişki ve tutarsızlık olacağı için, ebedi şefkat ve hikmet sahibi olan Allah, böyle bir çirkinlikten münezzeh ve mukaddestir.

İşte Üstad Hazretleri bu hakikati; insanın en zayıf ve basit duygusu olan hayal kuvvesinde test ediyor. Hayale deniliyor; "Sana dünyanın bütün mülk ve idaresi bir milyon yıllığına verilecek; ama sonunda yok olacaksın." hayal akibetini düşünerek bu teklife soğuk bakar. İnsanın hayali böyle geçici bir saadeti asla kabul etmez. Sonunda yokluk ve hiçlik olan bir saltanata, insanın duyguları içinde en zayıf olan hayal bile razı olamaz iken, nasıl olur da kalp, vicdan ve ruh gibi kuvvetli hissiyatlar razı olabilirler denilerek, ahiretin gerekliliğine işaret ve ima ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...