Block title
Block content

"Bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemiç olan istidâdât-ı gayr-ı mahduda ve ebed için mahlûk olan müyûlât ve arzularının sümbüllenmesine müsait değildir; beslemek ve terbiye için başka âleme gönderilecektir." Mükafat yerinde terbiye ve beslenmek, izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Beslemek ve terbiye için başka âleme gönderilecektir."

Bu cümledeki beslemek ve terbiye etmek tabirleri doyurmak, tatmin etmek, karar kılmak, yetirmek, tamamlamak gibi anlamlara geliyor. Ki insanın duygu ve kabiliyetlerine bir sınır bir hat çekilmediği için, dünya meydanı insanı tatmin edip doyurma konusunda yetersiz ve eksik kalıyor.

Mesela, insan ebedi yaşamak istiyor, ama dünya ölümlü ve fani; demek insandaki bu ebedi yaşama arzusu ancak ahirette beslenip terbiye edilecek. İnsanda buna benzer sayısız arzu ve kabiliyetler var ki hiçbirisi dünyada doyurulamaz ve beslenemez.

Sonsuz duygular, ancak sonsuz yaşamlarla beslenebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...