"Hususuyla bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zâlimlerine misli görülmemiş bir hâlette, sanki feza-i ekberden bir nümuneyi andıran semâvî bir cehennem..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâliklerinin her asırda fevkalâde bir metanetle sarılmalarıyla ve emir ve nehyine tamamen inkıyad etmeleriyle, güya yeni nazil olmuş gibi tazeliği ispat edilmiş olan Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyanın, bütün asırlarda, zâlimlerine karşı şiddetli ve dehşetli ve tekrarlı tehditleri ve mazlumlarına karşı şefkatli ve rahmetli mükerrer taltifleri, hususuyla bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zâlimlerine misli görülmemiş bir hâlette, sanki feza-i ekberden bir nümuneyi andıran semâvî bir cehennemle altı-yedi seneden beri mütemadiyen feryad ü figan ettirmesi ve kezâ mazlumlarının bu asırdaki küllî fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de ümem-i sâlifenin enbiyalarına verilen necatlar gibi pek büyük umumî ve hususî necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin cehennemî azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem iki güzel ve lâtif hâşiyelerle hâtime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi, bu fakir talebeniz Hüsrev'i o kadar büyük bir sürurla sonsuz bir şükre sevk etti ki, bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru müddet-i ömrümde hissetmediğimi sevgili Üstadıma arz ettiğim gibi, kardeşlerime de kerratla söylemişim." (1)

Kur’an her dönemde bulunan zalimleri tehdit ediyor, mazlumlarını da taltif edip ümitlendiriyor. Bu, Kur’an’ın değişmez bir tarzı ve üslubudur.

Aynı şekilde Kur’an, günümüzdeki zalim ve kâfirleri cehennem ile nasıl tehdit ediyorsa; yine mazlum ehl-i imanı, hususan Nur talebelerini taltif edip umutlandırıyor. "Sanki feza-i ekberden bir nümuneyi andıran semâvî bir cehennemle, altı-yedi seneden beri mütemadiyen feryad ü figan ettirmesi..." ifadesi, muhtemelen İkinci Dünya Savaşı ve kıtlık belası yüzünden zalim kâfirlerin zor durumda kalmalarına işaret ediyor.

(1) bk. Asa-yı Musa, Onuncu Mesele (Hüsrevin Üstad'ına Yazdığı Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...