"Ahiretin tahakkukunu, en muannid münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler." İnatçı inkarcılar kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bu muannidlerin kim olduğu hakkında Risale-i Nurlarda herhangi bir izah ya da işaret geçmiyor. Mühim olan bu hakikatlerin ne kadar tesirli olduğunu anlamak ve idrak etmektir. İçimizdeki muannid nefsimiz ikna olmuşsa, başka muannidlerin ikna olması bir şey ifade etmez. Esas olan kendi iç âlemimizde bu hakikatler ne kadar yerleşip kökleşmiş, buna bakmak gerekir.

İkinci bir husus, Risale-i Nurların üslub ve tarzında şahısların isimleri ve hüviyetleri ön plana çıkarılmaz, genel bir ifade kullanılarak meseleye işaret edilir. Biz de aynı tarz ve üslubu kendimize şiar edinmeliyiz. Zira o isimlerin sevenleri ve takipçileri bulunabilir, onların isimlerini ilan etmek Risale-i Nurların iman hizmetine sekte vurabilir. Bu yüzden, biz şahıs ya da isimlerle değil, onların savunduğu düşünce ve fikirlerle mücadele ediyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...