"İnsanın hususan âcizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide matbahından cesedin rızık isteyen azalarına, hatta hüceyrelerine, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanın hususan âcizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide matbahından cesedin rızık isteyen azalarına, hatta hüceyrelerine, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri ve dağlar bir eczahane ve insana lazım bütün madenlerin bir ambarı olmaları gibi hakîmane işler, gayet ihatalı bir ilimle olabilir." (Şualar, On Beşinci Şuâ, El-Hüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı)

Kâinatta cereyan eden her bir iş, hadise ve her bir eşya sonsuz ilahi ilmin somut ispatı ve cisimleşmiş bir halidir.

Mesela, yeryüzünde sayısız yavrular var ve bunların düzenli bir şekilde beslenmeleri gerekiyor. Şayet kâinatı idare eden Müdebbir -haşa- cahil olsa ya da ilmi sınırlı olsaydı, o sayısız yavruların bir kısmını bilip onların yardımına koşardı. Ama diğerleri bilinemeyeceği ya da unutulacağı için helak olurlar.

Oysa o yavrular mükemmel ve düzenli bir şekilde besleniyorlar. Demek ilim hepsini kuşatıyor, hiçbirini unutmuyor. Aynı bakış açısı bedendeki hücreler ve dağdaki bitkiler için de geçerli...

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN İLMİ, İRADESİ, KUDRETİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...