"Evet, muntazam bir saray gibi kâinattan ve manzume-i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medâr-ı hayret bir intizam gösteren..." Misalleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, muntazam bir saray gibi kâinattan ve manzume-i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medâr-ı hayret bir intizam gösteren hava sahifesinden ve üç yüz bin ayrı ayrı nevileri her baharda bir intizam-ı ekmel içinde yetiştiren zemin yüzünden tut, tâ her bir zîhayatın vücudundaki âzâ ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizanî düzgünlük ve tam intizam bulunması, gayet zâhir ve kat’î bir surette, ihatalı bir ilme delâlet ve şehadet eder demektir."(1)

Kainatta muazzam, ölçülü ve düzgün bir intizam var; bunun delilleri:

Güneş sisteminin mükemmel bir düzen içinde olması, yani merkezde Güneş etrafında sayısız yıldız, gezegen ve göktaşlarının belli bir ölçü ve düzen içinde son hızla dönmeleri, hep muazzam bir intizamın varlığına işaret ediyorlar.

Hava atomlarının trilyonlarca kelimeleri, sesleri, şiveleri ile beraber, aynı anda şaşırmadan ve mükemmel bir şekilde kulaklara nakletmesi; bunun yanında canlılara oksijen, bitkilere telkih, ısı ve ışığa iletkenlik gibi sayısız vazifeleri düzenli ve sistemli bir şekilde yapması, elbette kendi gücü ve iradesi ile değil Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudretinden çıkan muazzam intizam ile oluyor.

Bahar mevsiminde kışın âdeta ölmüş olan sayısız bitki ve hayvanların tekrar ve yeniden diriltilmesi ve bunların mükemmel bir düzen ve ölçü içinde yapılmaları, kainatta muazzam bir intizamın varlığına şahitlik ediyorlar. Düşünsenize bir mevsimde sayısız nevilerden sadece bir tanesi olan sineklerden trilyonlarca yaratılacak ve bunların hepsinin rızkı, idaresi, sayısını vesairesini unutmadan, şaşırmadan hatasız bir şekilde ifa edilecektir. Elbette muhit bir ilme şehadet eder.

Her bir canlının vücudundaki azaların, hücrelerin, zerrelerinde aynı şekilde mükemmel bir sistem ve düzen içinde çalışması ve işlemesi yine kainatın genelinde var olan muazzam ve mükemmel intizamın varlığına şahitlik ediyor.

Yani insanın bedenindeki küçük bir hücreden tut ta kainatın en büyük dairelerinden olan Güneş sistemine varana kadar her şey ve her daire muazzam bir ölçü, düzen, intizam ve sistem üzerine hareket ediyor. Muazzam bir intizamda muazzam bir Nazım’ı (intizam kuran) iktiza eder.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua, El-Hüccetü'z-Zehra'nın İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...