Block title
Block content

Ahirette, hakaik-i nisbiyenin zuhuru olacak mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakaik-i nisbiye; Allah’ın irade ve kudret sıfatına konu olmayan, yani ona taalluk etmeyen ve hakikatte varlığı olmadığı halde, bir başkasına nispet veya kıyas edildiğinde anlaşılan ve bilinebilen hakikatler demektir. Büyük-küçük, sağ-sol, ön-arka, üst-alt birer nisbî emirdirler ve bunların hiçbirisi de mahlûk değildirler. Bunlar ancak sabit hakikatlerin aralarındaki sınırsız oranların ve değerlerin açığa çıkmasında birer itibari ölçücüklerdir.

Mesela; sıcaklığın sabit bir hakikati ve bir mertebesi varken, zıddı olan soğuğun müdahalesi ile binlerce, milyonlarca nisbi hakikatları ve mertebeleri ortaya çıkar.

Ahiret mükafat ve mücazat yeri şeklinde tanzim edildiği için, nispet orada keskin hatlar ile ayrılacaklar. Mesela cennette sıcağın kıymeti soğuk, sıhhatin değeri hastalık, rızkın kıymeti açlık ile ihsas ettirilmeyecek. Her güzellik bütün aksam ve dereceleri ile kendini bizzat izhar edip zevk ettirecek. Yani güzellikler ve nimetler, aksam ve derecelerini izhar etmek için zıtlarına ihtiyaç duymayacaklar. Bu yüzden nispiyet ahirette olmayacak denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat, Dördüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1915 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...