"Belki bekàya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedî vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder." Bu üç gayeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ve başta nev-i insan olarak eşya, fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nev-i beşer olarak zîhayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedî vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli isbat eder.”(1)

Belki bekaya terakki ile:

Dünya, terakki ya da tedenni etme yeridir. İnsan bu dünyada ne kadar terakki ederse, ahirette o nispette bir hayata kavuşur ve bu hayat sonsuzdur. Bu yüzden dünya hayatında manevi terakki çok önemli bir gaye çok önemli bir realitedir.

Devama tasaffi ile:

İnsan iman, ibadet ve güzel ahlak ile tasaffi edip arınır ve cennete layık bir vaziyete girer. Bu tasaffi ve arınma olmadan insanın cennete girmesi mümkün değildir. Bu sebeple insanın en muazzam gayesi ve hayati gerçeği bu yolla arınmak ve temizlenmektir.

Sermedî vazifeye istidadıyla girmek için:

İnsanın hadsiz kabiliyetleri ve istidatları bulunuyor ve bunların hepsi kuvve yani potansiyel haldedir; bunları fiiliyata ve icraata dökmek ve ahirette de buna göre bir hayata mazhar olmak gerekiyor. İstidatları geliştiren temel unsur ise mücadele, iman, ibadet ve güzel ahlak gibi şeylerdir. İnsan, bu kabiliyetlerini bu yolla geliştirip ahirete hazır bir vaziyete getirmekle yükümlüdür.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...