"Ahmed Nazif Çelebi’nin bir fıkrasıdır..." Ahmed Nazif Ağabey Kastamonu döneminden olmasına rağmen, Barla Lahikasında mektubu olmasını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sorulan Mektup'tan 4 sayfa evvel o hikmet şöyle izah edilmektedir:

"Bundan sonraki kısım Hazret-i Üstad'ın Kastamonu ve Emirdağ hayatında iken yazılan ve el yazma nüshalarda derc edilen mektuplardır."(1) (Barla Lahikası, 281. Mektup.)

1) : Hz. Üstadımız, el yazma nüshalarda Kastamonu Lâhikasında bulunan bu mektupları, Ankara’ya yeni yazı neşri için gönderdiği Küçük Ali’nin (r.h.) nüshasında, Ahmed Nazif’in (r.h.) bu mektuplarının etrafını işaretleyerek "Başka yerde neşredildiğinden burada neşredilmesin." diye yazmıştır. Böylece Barla Lâhikası’nda neşri Hz. Üstad tarafından münasip görülmüş ve el yazma Barla Lâhikasında aynen dercedilmişlerdir. (M. Sungur)

Bizzat Üstad tarafından uygun görülen yerde bulunan ve Mustafa Sungur Ağabey tarafından da dipnot olarak izahı yapılmış olan bir konuya böyle açıklık getirilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...