"Alem bütün mevcûdâtıyla muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nağamatıyla zikr-i İlâhinin halka-i kübrâsında beraber "Lâ ilahe illa Hu" der, vahdâniyete şehadet eder..." Fanilerin ve uful edenlerin açtığı yaraya kelime-i tevhidin çare ve deva olmasının izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Lâ ilahe illa Hu" (O’ndan başka ilah yoktur) cümlesi vahdâniyete, yani Allah’ın birliğine şehadet etmektedir. Bu cümle, bütün İlâhî isimler için ayrı ayrı düşünülebilir; “O’ndan başka Ma’bud yoktur, O’ndan başka Hâlık yoktur, O’ndan başka Mâlik yoktur, O’ndan başka Rahmân, Rahîm, Rezzak, Muhyi, Mümit,.., yoktur" gibi.

Bu isimlerin her birinin tecelli ettiği varlıklar görevlerini bitirdikten sonra, ölümü tadarak bu dünya meydanından çekildiklerinde, onların görevlerini yeni mahluklar icra ederler. Giden varlıklar ise hiçliğe gitmezler, Allah’ın ilminde bâki kaldıkları gibi, yaptıkları tespihler Levh-i Mahfuz'da, âlem-i misâlde kaydedilir, bir nevi bekaya mazhar olurlar. Zaten, ruh ölüm ile yokluğa gitmemekte, sadece beden kaydından kurtulmakta, berzah âleminde varlığını sürdürmektedir.

Öte yandan, bu fâni dünya hayatına sona verilmesinden sonra, onun yerini ebedî bir âlem alacak, insanlar o âleme uygun cesetler giyerek yeniden ruh-beden beraberliğine kavuşacaklar ve İnşallah cennette her türlü elem ve kederden uzak olarak selametli bir hayat geçireceklerdir.

Rezzak ismi ahirette daha mükemmel meyvelerle yine tecelliye devam edecek, Müzeyyin ismi bu dünyadan daha güzel ve süslü bağ ve bahçelerle tecellisini sürdürecek, Hakîm ismi bu dünyadakilerden çok daha ileri hikmet levhalarını seyircilerinin ibret ve hayret nazarlarına sunacaktır.

İşte "Lâ ilahe illa Hu" cümlesi böyle nice tecellileri mümine hatırlatmakla, dünyanın fani yolcularından ayrılmaktan duyduğu elemi hafifletecek, ortadan kaldıracak, ondaki sonsuz muhabbet kabiliyetinin yönünü bu mecazî mahbuplardan, ezelî ve ebedî olup zeval bulmaktan münezzeh olan “Mahbûb-u Lâyezalî”ye çevirecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...