"Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Şiire benzer, fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi..." Mukaddeme hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri, Kosturma'da sürgünde olduğu dönemde dünyayı terke karar vermişken, Cihan harbinden sonra İstanbul’a döndüğünde, kendisine Darü’l-Hikmet-i İslâmiye azalığı teklif edilmişti.

Bu iki levha o dönemde kaleme alınmıştır. Bu konuda Şuâlar’da (On Dördüncü Şuâ) şu bilgi yer almaktadır:

“Aziz, sıddık kardeşlerim,

"İki üç defadır ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana ârız oluyor. Aynı otuz sene evvel İstanbul'da beni Yûşâ Dağına çıkarıp İstanbul'un, Dârü'l-Hikmetin cazibedar hayat-ı içtimaiyesini bıraktırıp, hattâ İstanbul'da bulunan Nurun birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zarurî hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve Yeni Said mahiyetini gösteren acîp inkılâbât-ı ruhînin bir misli, şimdi mukaddematı bende başlamış. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...