"Alem-i misal" ile "alem-i melekût" arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal; maddi alemle, ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden, hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir.

İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune insanın mahiyet ve fıtratında derc edilmiştir. Nasıl göz, görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir; bu pencere ile o alemi seyreder.

Maddi alemdeki eşyaların hayal kuvvesinde bir yansıması, bir tezahürü vardır. Bu yansıma ve tezahürün aslı maddi alemden, hayaldeki abartılı ve geniş hali ise, misal aleminden geliyor. İnsanın uykuda gördüğü rüyalar, misal alemi ile maddi alem arasında bir alış veriştir. Yani maddi alemdeki eşyaların misal alemindeki tezahürüdür. Maddi alem, misal aleminden daha ağır ve hakikat olmasından, maddi alemden küçük bir şey, misal aleminde büyük olarak yansıyor.

Eşyanın melekût yüzü, yani her şeyin hakiki ve içyüzü ise, aynanın parlak yüzü gibidir. Bu yüzde her şey şeffaf ve güzeldir. Zıtlar yoktur. Mesela çirkin ve güzel diye bir şey yoktur. Her şey güzeldir. Bu yüzde Allah’ın isim ve sıfatları bizzat mübaşeret içindedir. Yani eşyanın arka planında bizzat Allah’ın kudret eli görünür. Meleküt yüzüne her şeyin içi manasından ziyade, her şeyin hakiki gerekçeleri ve güzel neticeleri nazarı ile bakmak gerekir. Yani bir kutunun içi dışı nazarı ile bakmak sathi olur. Bu yönü ile alem-i melekut, misal ve maddi gibi bir alem değil, her alemin ve her şeyin hakiki ve içyüzü anlamındadır. Bu yönü ile melekut her şeyi ihata eden vasi bir hakikattir, dar bir aleme münhasır bir şey değildir.

Alem-i melekut her alemin içyüzü ve hakiki yönü olmasından dolayı, misal aleminin de bir melekutu ve hakikati vardır. Misal ve melekut alemlerinin ilişkisi bu yöndendir.

Melekut aleminin maddi alemle ilişkisi, işin hakiki boyutu ile suret boyutundan ibarettir. Yani melekut, şu maddi alemin hakiki içyüzüdür, maddi alem ise, melekut üzerinde bir suret ve yüz hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...