"Rüya misalin zılli, misal ise berzahın zılli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor." Bu kısmı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal; maddi alemle, ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem, hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir.

İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune, insanın mahiyet ve fıtratında dercedilmiştir. Nasıl göz görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir. Bu pencere ile o alemi seyreder.

Maddi alemdeki eşyaların hayal kuvvesinde bir yansıması, bir tezahürü vardır. Bu yansıma ve tezahürün aslı maddi alemden, hayaldeki abartılı ve geniş hali ise, misal aleminden geliyor. İnsanın uykuda gördüğü rüyalar, misal alemi ile maddi alem arasında bir alışveriştir. Yani maddi alemdeki eşyaların, misal alemindeki tezahürüdür. Maddi alem, misal aleminden daha ağır ve hakikat olmasından, maddi alemden küçük bir şey, misal aleminde büyük olarak yansıyor.

Rüya, vücut mertebelerinin kuvveti açısından misal aleminin gölgesi hükmündedir. Misal alemi de aynı şekilde berzah alemine nispetle gölge hükmündedir. Yani zayıflık ve kuvvet açısından, berzah alemi en kuvvetli alemdir, sonra misal alemi gelir, en son olarak da misal aleminin mahsulü olan rüya gelir...

Aynı zamanda bu üç alem hiyerarşik olarak, biribiri ile alakalı olduğu gibi, biribiri ile de prensip ve kanun alışverişi içindedir.

Misal alemi, maddi alemlerdeki eşyaların suretlerinin alındığı bir alemdir. Rüya ise; bu suretler üstündeki sembollerdir. Berzah ve kabir alemi de gaybi alemlerin girizgahı hükmündedir.

İnsan rüya vasıtası ile misal alemine uzanır, oradan da berzah alemi ile irtibata geçer. Bu alemler birbiri ile irtibatlı ve muttasıl olduğu için, bazı merhale ve bölümleri birbirlerine çok benzerler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

msaydin
İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune, insanın mahiyet ve fıtratında dercedilmiştir. Nasıl göz görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir. Bu pencere ile o alemi seyreder. bu misaller gibi, üstadın kalbe telefon bırakılmış dediği (ehadiyet sırrı) yerden berzah alemine açılan kapıdır diyebilir miyiz ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Denebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...