"Rüya misalin zılli, misal ise berzahın zılli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor." Bu kısmı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i misal; maddî âlem ile ahiret âlemi arasında bulunan ve bir yönü ile maddiyata diğer yönü ile ahirete benzeyen bir köprü ve ara âlemdir.

Âlem-i misal, tıpkı hava ve esir unsurları gibi latif ve nuranî bir âlemdir. Bu ciheti ile ruhanîlere benziyor. Âlem-i misalde maddî âlemin izleri de bulunduğu için, her yönü ile ruhaniyete makes ve ayna olamıyor. Maddî âleme göre misal âlemi daha latifdir. Misal âlemi, hayale yakın bir âlemdir.

İnsan şu kâinatın küçük bir misalidir ve her âlemden bir numune onun fıtratında dercedilmiştir. İnsanın gördüğü rüyalar, misal âlemi ile maddî âlem arasında bir alışveriştir. Yani maddî âlemdeki eşyaların misal âlemindeki tezahürüdür. Misal âlemi tam olarak ne maddî âlemdir ne de berzaha ait bir âlemdir. Her iki âlemin ortası bir ara ve köprü âlemdir. Uyku bu âleme girmeye bir vesilesidir. Maddî âlem, misal âleminden hakikate daha yakın olmasından, maddî âlemden küçük bir şey misal âleminde büyük olarak yansıyor.

Uyku halinde iken, insanın maddî âlemle alakası kesildiğinden, sair latifeleri ve duyguları gaybî âlemler ile irtibata geçip, oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen levh-i mahfuzun cilveleri, bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir. Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler misal âleminin bir tezahürüdür. Hakikat âleminden basit bir şey misal âleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden rüyaların tabir edilmesi gerekiyor.

Rüya, vücut mertebelerinin kuvveti açısından misal âleminin gölgesi hükmündedir. Misal âlemi de aynı şekilde berzah âlemine nisbetle gölge hükmündedir. Yani zayıflık ve kuvvet açısından, berzah âlemi en kuvvetli âlemdir, sonra misal âlemi gelir, en son olarak da misal âleminin mahsulü olan rüya gelir...

Aynı zamanda bu üç âlem birbiri ile alakalı olduğu gibi, sürekli alışveriş içindedir.

Misal âlemi, maddî âlemlerdeki eşyaların suretlerinin alındığı bir âlemdir. Rüya ise; bu suretler üstündeki sembollerdir. Berzah ve kabir âlemi de gaybî âlemlerin girizgâhı hükmündedir.

İnsan rüya vasıtası ile misal âlemine uzanır, oradan da berzah âlemi ile irtibata geçer. Bu âlemler birbiri ile irtibatlı ve muttasıl olduğu için, birbirlerine çok benzerler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

msaydin
İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune, insanın mahiyet ve fıtratında dercedilmiştir. Nasıl göz görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir. Bu pencere ile o alemi seyreder. bu misaller gibi, üstadın kalbe telefon bırakılmış dediği (ehadiyet sırrı) yerden berzah alemine açılan kapıdır diyebilir miyiz ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Denebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...