"Alem-i misal", ruhlar alemi ile cismani alem arasında mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal; maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden, hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi, hayale yakın bir alemdir.

İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune insanın mahiyet ve fıtratında derc edilmiştir. Nasıl göz, görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir. Bu pencere ile o alemi seyreder. Maddi alemdeki eşyaların hayal kuvvesinde bir yansıması, bir tezahürü vardır. Bu yansıma ve tezahürün aslı maddi alemden, hayaldeki abartılı ve geniş hali ise, misal aleminden geliyor.

İnsanın uykuda gördüğü rüyalar, misal alemi ile maddi alem arasında bir alış veriştir. Yani maddi alemdeki eşyaların misal alemindeki tezahürüdür. Maddi alem, misal aleminden daha ağır ve hakikate yakın olmasından, maddi alemden küçük bir şey, misal aleminde büyük olarak yansıyor.

Misal alemi kaderin yazılı olduğu alem değildir. Kader yazılarının yazılı olduğu alem levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuz Allah’ın ilminin bir unvanı ve her şeyin en ayrıntısına kadar yazılı olduğu çok ulvi bir alemdir. Misal alemi ise maddi alemle ruhlar alemi arasında her iki alemden de vasıf alan bir ara alemdir.

Uyku halinde insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybi alemler ile irtibata geçiyor. Ve oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen levh-i mahfuzun cilveleri, bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir.

Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler misal aleminin abartılı şekil ve şemallerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir ister. Zira hakikat aleminden basit bir şey, misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller, tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu66
bu makaledeki şu cümle dikkatimi çekti """Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre""" .. bu terakkiyi ve keskinliği nasıl kazanabileceğiz . saygılar
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tefekkür, ibadet ve takva ile terakki eder.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...