"Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam ile mükerrer surette müşerref olan Celalettin Süyutî ve asrın imamı,.." Buradaki, "asrın imamı" kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci çocuk: Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mükerrer surette müşerref olan Celâleddin Süyutî ve asrın imamı, tahriç ve tashihle Mübarekü'l-Yemâme ismiyle meşhur bir zatı, daha yeni dünyaya geldiği vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona müteveccih olmuş..." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Üçüncü İşaret)

Burada geçen, “asrın imamı” tabiri, ya Celâleddin Süyutî’nin müceddid ve asrının en büyük âlimi ve kutbu olduğuna işaret ediyor. Veya onun zamanının ve asrının âlimi olarak bilinen zat da anlaşılabilir. Veya bu asrımızın imamı olan zat olarak da anlaşılabilir.

Her asrın bir hâkim imamı ve çok büyük hizmetler yapmış imamları olmuştur ve olmaktadır. Bu hâkim imamın ve imamların, kim ve kimler olduğunu takdir ve tayin etmek Allah’ın vazifesidir. Ama bunların kimler olduğu konusunda birçok isim sayılmıştır. Onların kim olduğu konusunda eserleri ve hizmetleri ölçü olmuştur.

Mesela, geçmişte İmam-ı Gazzalî, İmam-ı Rabbbanî, Abdulkadir-i Geylanî gibi zatları bizler, yapmış olduğu hizmet ve vermiş olduğu eserlerinden tanıyoruz. “İmam” mefhumu mutlak bırakıldığı için, her asırda çok âlimler o imam mefhumu içine girip namzet olabilirler. Bu yüzden herkes kendi meslek ve meşrebine göre bir zat-ı mübareki o makama uygun görüyor ve görebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

'Celalettin-i Süyuti ve asrın adamı'  bu ifadede sanki iki farklı şahıs var gibi duruyor. Keza aynı cümlenin fiilinde çoğul eki var. Sanki asrın imamı derken başka birini kastediyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...