"Âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada her bir eser, bütün âsârı kendi Müessirinin eserleri olduğunu gösterir. (...) Demek, herbir şey, doğrudan doğruya bir burhan-ı vahdâniyettir ve marifet-i İlâhiyenin..." Örneklerle izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi Hâlıkına verir. Ve dünyada her bir eser, bütün âsârı kendi Müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kâinatta her bir fiil-i icadî, bütün ef’âl-i icadiyeyi kendi Fâilinin fiilleri olduğunu ispat eder. Ve mevcudatta tecellî eden her bir isim, bütün esmâyı kendi Müsemmâsının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek, her bir şey, doğrudan doğruya bir burhan-ı vahdâniyettir ve marifet-i İlâhiyenin bir penceresidir."(1)

Kainatta her şey her şeyle bağlantılı ve ilgilidir; dolayısı ile bir şey kiminse her şey de onundur. Mesela, arı bir şeydir; arının hayatına hizmet eden bütün kainat her şeydir. Arı kimin ise kainat da onundur ya da kainat kiminse arı da onun olabilir. Güneş, hava, su, ateş nebatat ve sair unsurlar olmasa arı olmaz. Demek bu unsurlar kimin ise arı da onundur. Bu bakış açısını bütün eşyaya tatbik edebiliriz.

Bu açıdan bakarsak, kainatta her bir şey Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden bir delil bir ispat bir burhan oluyor.

Kainat ve kainatın her bir parçası, mükemmel ve sanatlı bir şekilde yaratıldığı için, sonsuz bir ilim sonsuz bir irade sonsuz bir kudret gerektiriyor. Yani atomdan ta kainata kadar, her şey mükemmel ve sanatlı olduğu için, bir tek Allah tarafından yaratılmayı iktiza ediyor. Şayet bir tek Allah’ı kabul etmez isen, atomlar adedince ilahları kabul etmen gerekir. Çünkü her bir atom sonsuz bir ilim sonsuz bir irade sonsuz bir kudret gerektiriyor ve bu vasıflara sahip bir İlah tarafından yaratılması gerekiyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...