Block title
Block content

Alevilik ve Şiilik hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şia kelime olarak; bir şeye şiddetli taraftar olmak demektir. Istılah olarak ise, Hz. Ali (ra) taraftarı ve onun muhabbetini esas alan bir mezheptir.

Genel hatları ile bu mezhep iki kısımdır.

Birisi Şia-i Velayet: Hz. Ali (ra)’nin şahsi kemalat ve şecaatinden dolayı ona muhabbet ile taraftar olanlardır. Bunlar muhabbet ile meseleye baktıkları için ehli sünnete muhalif olarak Hz. Ali Efendimizi diğer üç halifeden üstün görüyorlar. Muhabbet nazarı, mahbubunu en üstün görme eğiliminde olduğu için, bunlarda bir art niyet bir garaz olmuyor. Bu yüzden, yanlış iddialarında özür sahibi oluyorlar. Hatta evliyalardan bazıları manevi olarak Hz.  Ali'ye bağlı olduğundan, onu diğer üç halifeden üstün görmüşlerdir. Bu ehli muhabbet olan şianın özür sahibi olması ancak diğer üç halifeye kin ve öfke duymamak ve İslam’ın usulüne aykırı olmaması ile mümkündür, yoksa onlar da mesul olurlar.

İkincisi olan Şia-i Hilafet ise; Hz. Ali (ra)’nin şahsi kemalat ve velayetine muhabbetinden çok, ona siyasi mülahazalar ile taraftar oluyorlar. İran gibi bir çok eski medeniyet ve kavimler Hz. Ömer (ra) zamanında fetih olmasından, onların kılıcı altında saltanatlarını kaybettikleri için, bu üç halifeye, özellikle de Hz. Ömer’e karşı bir intikam-ı milli hissiyatı İran’ın  seçkin zümresinde  oluştu. Bunlar bu intikam hissini Hz. Ali taraftarı olarak gösterdiler. Yani Üstad'ın ifadesi ile, Ali muhabbeti altında Ömer düşmanlığı yaptılar. Bu yüzden bunların Hz. Ali’ye olan taraftarlıkları siyasi ve garazkaranedır. Yani art niyetlidir. İran’ın o elit tabakası incinmiş, milli gururlarını İslam’ı parçalayan Şiaya taraftar olmak ile kurtarmaya çalışmışlardır. Bunlar içinde daha da ileri gidip dinin esasını inkar edenler de olmuştur. İsmailiyye ve Rafizilik gibi.

Anadolu Alevileri genel olarak bu iki mezhepten Şia-i Velayet kısmına giriyorlar. Bu Alevilerde siyasi mülahazalardan çok, muhabbet duygusu hakimdir. Lakin materyalist felsefenin hakim olduğu bu dönemde, bazı dinsiz cereyanlar Anadolu Alevilerini İslam’ı mağlup etme yolunda kullandılar. Yeni rejimin kurulmasından itibaren Alevi kardeşlerimiz planlı ve projeli bir şekilde solculuk akımlarına angaje edilmeye çalışılmıştır ve büyük bir oranla da başarı sağlamışlardır, denebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...