Allah insanların hepsini sever mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her insanı sever. Zira insan, mahlûkat içerisinde Allah’ın ahsen-i takvimde yarattığı en mükemmel eseridir.

Her insan da Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarına birer aynadır. Ancak bu aynaların da kendi içlerinde sonsuz dereceleri vardır. Allah’ın isim ve sıfatlarına en geniş ve en mükemmel ayna Resul-i Kibriya Efendimizdir. Sonra diğer peygamberler, asfiyalar, mücedditler ve veli kullardır. Cenab-ı Hak, elbette ki, bütün gayeleri, marifetullah, muhabbetullah ve amel-i salih ile O’nun rızasına ermek olan bu müstesna zevatı daha ziyade sevecektir.

Güneş, yedi rengi ve yedi sıfatıyla bütün şeffaf şeylerde, kabarcıklarda, cam parçalarında ve denizin yüzünde tecelli etmektedir. Ancak güneşin denizde tecelli etmesiyle küçük bir aynada tecelli etmesi arasında büyük fark vardır.

İnsanları birbirinden ayıran, üstün kılan, Allah’ın rızasına ve sevgisine mazhar eden; iman, marifet, ubudiyet, ihlâs, takva, tefekkür, ilim, sabır, şefkat ve teslimiyet gibi ulvî meziyetlerdir.

Abdülkadir Geylanî, Şah-ı Nakşibendî, Bayezid-i Bistamî, Rufaî Hazretleri gibi maneviyat sultanları, İmam-ı Azam gibi müçtehitler, Bediüzzaman gibi mürşitler birer manevi yıldız idiler.

Aynı güneşten ışık alan, aynı sudan beslenen meyve ve çiçeklerin renkleri, kokuları ve tatları ayrı ayrı olduğu gibi, Kur’an güneşinin manevi meyveleri olan mürşid ve mücedditlerin, ülema ve evliyanın da manevî dereceleri birbirinden farklıdır.

Cenab-ı Hak kendine şirk koşan müşrikleri, varlığını inkâr eden münkirleri asla sevmez. Onları elim bir azap ile cezalandıracağını birçok âyetiyle haber vermiştir.

Cenab-ı Hak, şirk dışında bütün günahları affedebileceğini haber vermiştir. Bir müşrik şirk üzere ölürse ebediyyen aftan nasip alamaz, cehennem azabına maruz kalır. Şu nokta da çok önemlidir:

Allah, bir müşriki şirkinden dolayı sevmez ama onu kendisi yarattığı ve bütün organlarını terbiye ettiği, rızkını ihsan ettiği cihetle, kısacası esmâsının bir tecelligâhı olması cihetiyle sever. Bundandır ki onun kurtuluşu için kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiştir. Buna rağmen küfür ve şirkte ısrar edip öylece ölen insanları cehennemine atar ve onları ebediyen cezalandırır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...