Nur-u iman ile insanın üstündeki bütün manidar nakışların ortaya çıkması, nasıl oluyor ve bu nakışlar nelerdir, nasıl okunur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan bütün mahlukat içinde Allah’ın isim ve sıfatlarına en mükemmel ve en geniş aynadır. Bu noktada insan mazhar-ı azamdır.

Mesela; insanın gözü Allah’ın basar sıfatının bir tecellisi, kulağı sem’ sıfatının bir tecellisi, konuşması, kelam sıfatının bir cilvesidir, şekli Musavvir isminin tecellisidir. Bu isimler gibi, Allah’ın bütün isim ve sıfatları insanın mahiyetinde tecelli etmektedir. İnsan bu sıfatlar sayesinde yani onları vahid-i kıyasî yaparak Allah’ın isim ve sıfatlarını idrak eder.

İnsan, Allah’ın ahsen-i takvimde yarattığı en mükemmel eseri olması cihetiyle bütün esmaya mazhardır. İnsan Penceresi’nde, insanın üç cihetle esma-yı ilahiyeye ayna olduğu güzelce izah edilmiştir. Ancak, bu mazhariyete insanın irade ve ihtiyarı karışmamış, tüm tecelliler, Allah’ın ihsanı ve ikramı olarak insanda teşhir edilmiştir.

İnsanlar arasındaki asıl farklılık ise kişilerin kendi iradelerini farklı şekillerde kullanmaları ve Allah’ın isimlerine böylece ayna olmalarıyla ortaya çıkar.

Sadece bir misal verelim: İnsanın her organı, her hücresi Allah’ın, ilim ve kudretiyle yapılmış, yaratılmıştır. Bu yönüyle her insan Allah’ın “alîm” ismine mazhardır. Bir de insanın ilim tahsil ederek alim ismine ayna olması vardır. İşte ilim noktasında insanlar arasında görülen farklılık, iradelerini kullanmalarıyla ortaya çıkan bu mazhariyetlerde kendini gösterir.

Üstad Hazretleri “...Esma-i hüsnanın her bir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.” buyurmakla, insanın çalışarak elde edeceği esmâ tecellilerine dikkat çekmiş ve onu bu sahada gayret göstermeye teşvik etmiştir.

Mesela; Allah adildir. Adil ismi kâinatın tümünde tecelli ediyor. İnsan da Adil ismini hayatına tatbik etmeli, her işinde adil olmalıdır ki, bu isme ayna olsun. Mesela; Allah (cc.) mükrimdir, ikram etmeyi sever, kullarına sonsuz ihsanda bulunur, onların da birbirlerine ikram etmesini ister. Cenab-ı Hak, müminleri sever. Müminlerin de birbirlerini sevmelerinden razı olur. Allah affedicidir, affetmeyi sever, kullarının da birbirlerini affetmesinden memnun olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...