"'Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.' sırrınca, nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab eder; a'lâ-yı illiyyîne çıkar." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak insanın kabiliyetlerine ve istidatlarına hikmeten bir sınır koymamıştır. Bu şekilde insan Cennetin ve cehennemin sınırsız makamlarına hak kazansın. İnsanın hayır tarafında bulunması kendisine sınırsız makamlar kazandırmasına vesile olmaktadır. Fakat bunları kendi kuvvetiyle yapmasından dolayı değilde, istemesinden ve iradesini hayra yönlendirmesinden dolayıdır. Fakat şer tarafında insanın tesiri çok daha fazladır. İnsan şer tarafına yöneldiği zaman, taun, veba, deprem gibi unsurları bile geride bırakacak kadar tahripkar olabilir.

Böylece küfür ve isyan yolunda bulunan bir insanın yaptığı faaliyet ile iman ve hidayet yolunda bulunan bir insanın yaptığı faaliyetin tesiri farklılaşmaktadır.

Cümlede geçen "Nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab eder" ifadesinin bir amanası şu olabilir: İnsanlar şer tarafında bulundukları zaman tahripleri ne kadar ise, hayır tarafında bulunduklarında aynı tesiri göstermektedirler. mesela, eskiden müşrik olup fakat fazla varlık göstermeyen bir insan, iman tarafına geçtiği zaman yine fazla bir varlık gösterememektedir. mesela, Hz. Ömer ( r.a.) gibi bir zat, Müşrikler tarafında iken Müslğmanların amansız bir düşmanı idi. fakat aynı zat (r.a) İslam tarafına geçtiği ve samimi bir bağlaılıkla çalıştığı zaman müşriklerin amansız bir düşmanı oldu.

Mesela, Halid bin velid (r.a) müşriklerin tarafında iken, Peygamberimiz (asm)'in tabiriyle "Müslümanlara karşı en keskin kılınç" idi. Ama İslam dairesine girip hidayeti bulduğu zaman, Müşrikler karşısında en keskin kılınç oldu.

Mesela, Yusuf İslam gibi bir zat pop müziği alanında gösterdiği başarıyı, İslam dairesine girdiği zaman da göstermiştir. Böylece nihayetsiz şer kabiliyeti, nihayetsiz hayır kabiliyetine inkılap etmiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...