“Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun.” cümlesinde insan neye göre küçüktür? Halbuki insan, kâinatın kendisine hizmet ettiği en müstesna varlıktır.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın küçüklük ciheti Yirmi Üçüncü Söz'de şöyle ifade edilir:

“İnsanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebedîyeye bakar."

"Evvelki vecih itibariyle öyle bir bîçare mahluktur ki; sermayesi yalnız ihtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz'-i ihtiyarî ve iktidardan zaîf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şu'le ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir.”

Öte yandan insan ahsen-i takvimde, en üstün bir mahiyette, en geniş bir istidata sahip olarak yaratılmıştır. Bu istidadın ve ona bağlı nice kabiliyetlerin hayırda kullanılması, güzel neticeler vereceği gibi, şerde kullanılmalarıyla da büyük cinayetler işlenebilir. İnsana cüz’i irade verildiğinden, hayat, akıl, kalb, hafıza, hayal, sevgi, korku gibi manevî sermayesi yanında, göz, kulak, el, ayak, gibi organlarını da hayır ve şer yollarından dilediğinde kullanmakta serbest bırakılmıştır.

Nihayetsiz cinayet, bir çok risalede olduğu gibi yine Yirmi Üçüncü Söz'de de geniş olarak işlenmiştir. Özet olarak, insan küfür ve dalalet yoluna girmekle kendisine hizmet eden bütün bir kâinatı tahkir eder; kıymetsiz ve manasız görür.

Diğer taraftan, bütün mahlukatın hakikatleri esmâ-i İlâhîyeye istinat ettiğinden, mahlukata yapılan bu tahkir esmâ-i İlâhîyeyi de tezyif manası taşır. Yani o mükemmel tecellileri önemsiz görür, dikkate almaz, düşünmeye değer bulmaz. Bu ise o esmâya karşı büyük bir cinayettir.

Üçüncü olarak, bu batıl yolda giden kişi mahlukatı da “terzil” etmiş olur. Yani, Allah’ı tespih eden o varlıkları kendi isyanına ortak eder, küfür ve dalalet yoluna onların yardımlarıyla girer. Bu ise o varlıklara büyük bir hakarettir. Meselâ, hırsızlık yapan bir kişi bu haramı işlerken aklını kullanmış, ayağıyla hırsızlık mahalline yürümüş, gözleri ona yol göstermiş, elleri o işi bizzât işlemiştir. Böylece insan kendisine takılan bütün maddî ve manevî cihazlarını o haram işe bir nevi ortak etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...