Allah'a karşı hüsnüzannın esas olduğu belirtiliyor. Peki korku ile hüsnüzan bir arada olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mümin ahiret konusunda "korku ile ümit arasında" olmalı ve dengeyi her daim muhafaza etmelidir. Terazinin topuzu bir tarafa kaçarsa denge gider sırat-ı müstakim bozulmuş olur. Korku yeise dönüşmek üzere iken ümit, ümit günahları serbestçe işlemeye dönüşürken de korku devreye girmeli ve bu kalibre daim sabit tutulmalıdır.

Allah’a karşı hüsnüzanda bulunmak, Allah ve onun tasarrufu hakkında daim iyi ve güzel düşünmek anlamındadır. Kainatta zıtlar iç içe girift bir şekilde olduğu için, zahiri bakımdan Allah’ın münezzeh ve mukaddes isimlerine uygun düşmeyen haller vuku bulabiliyor. Bu hadiselerin bütün incelik ve hikmetlerini görüp o hadiseler üstünde İlahi güzelliği muhat bir şekilde kavramak her insana müyesser olamayacağı için, insan bu gibi zıt ve çirkin hadiselerde de Allah hakkında güzel zannını muhafaza etmekle mükelleftir.

Cenneti ümit etmekte bir hüsnüzandır. Ama "Allah bana kesin cenneti ikram eder" demek ümit ile korku içinde bulunma durumuna zıt bir hissiyat olacağı için, böyle düşünmek hüsnüzan sayılmaz. Bu olsa olsa ölçüyü kaçırmak olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...