Nefsi Allah'a sattığımızda rahmet hazineleri açılacağından bahsediliyor. Rahmet hazinelerinin açılması için farzlar dışında, nefsi Allah'a satma adına neler yapılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Farzların dışındaki ibadetler mutlak bırakılmıştır. Yani her şahıs kendi kabiliyet ve kuvvetine göre bir ibadet dünyası kurabilir. Bunun belli bir standardı ve çerçevesi yoktur. Bu yüzden "şu kadar ibadet edersen, o zaman rahmet hazineleri açılır" demek doğru değildir.

Bir hadîs-i kudsîde şöyle buyrulur: “Kulum bana en fazla farzlarla yaklaşır, sonra nafilelerle…”(1) Farzların dışındaki bütün ibadetler nafile grubuna girer. Bunların başında sünnet namazlar gelir. Namazın sünnetleri başta olmak üzere birçok sünnet namaz vardır: Kuşluk namazı, evvabin namazı, abdest namazı, gece namazı gibi… Nafile ibadetler içerisinden tefekkürün de özel bir yeri vardır. Bir hadîs-i şerifte "bir saat tefekkürün bir sene nafile ibadetten daha hayırlı olduğu" haber verilir.

Nur Külliyatı çok yüksek ve zengin tefekkür dersleriyle doludur. Bu konuda Üstad Hazretleri şöyle buyurur:

“Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.”(2)

Öyle ise iman ve ilimde inkişaf etmek isteyen, bu eserleri dikkatli bir şekilde sürekli okumalıdır.

Üstad Hazretlerinin şu tespiti de meseleyi çok güzel izah etmektedir:

"İ'lemeyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum. Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır."(3)

Üstad Hazretleri bu zamanda "Farzları yapan ve kebireleri terk eden kurtulur." diyor. Bundan sonrası kişinin şahsi kemalatıdır, ne kazansa kârdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Rikak 38.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.
(3) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...