"Hem bir mezraadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et; müzahrafatını at, ehemmiyet verme..." Dünyanın mezraa olması ne demektir? Ayrıca muzahrefatı atmak ne manaya gelir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir hadîs-i şerîfte, “Dünya âhiretin tarlasıdır.”(1) buyurulur. Nur Külliyatı'ndan bir derste, ömür dakikaları tohumlara ve çekirdeklere benzetilmektedir. Buna göre dünya tarlasına "zaman" ekilmektedir. Bu dakikalar hayırlı işlere harcandıklarında cennet meyveleri, şerde kullanılmaları halinde ise cehennem meyveleri verecektir.

İnsan, tarlada işini bitirip köyüne döneceği zaman, köyde işe yarayacak şeyleri arabasına yükler, işe yaramayanları orada bırakır. İşte köyde işe yaramayan her şey tarlanın muzahrefatıdır. Müzahrefat; “süprüntü, pislik, sahte” gibi manalara gelmektedir.

Dünya tarlasından da âhirete götüreceğimiz ve orada faydasını göreceğimiz mahsuller bizim için önemlidir, boş geçen zamanlardan, günah ve isyanda harcanan vakitlere kadar her şey muzahrefat sayılır. Bunlardan uzak durmaya ve ömrümüzü en bereketli şekilde geçirmeye mecburuz.

"… Bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki; suretler alınıp terkib edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin. Tâ bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a'zamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadîs-i şerifte 'Dünya âhiret mezraasıdır.' diye bu hakikatı ifade ediyor."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I, 412.

2) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...