"Allah’ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryad et." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manevi hastalıklar maddi hastalıklardan daha riskli daha tehlikeli ve daha acı vericidir. Çünkü maddi hastalıklar sadece maddi acı verirler ve zararı sadece geçici dünya hayatına mahsustur, ama manevi hastalıklar insanın ebedi hayatını mahveden kalıcı tahribatlardır. Yine Üstad Hazretlerinin ifadesi ile,

“Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunâne dönerler.”(1)

Musibetlerin en tehlikeli ve büyük olanı, Allah’ı inkar edip tanımamaktır. Allah’ı tanımayan hem bu dünyada manevi bir cehennem ile hem de ahirette sonsuz bir maddi cehennem ile cezalandırılırlar. İnkardan hasıl olan bu şiddetli azaplar düşünüldüğünde dünyadaki maddi hastalıklar hafif ve küçük kalıyor demektir.

Küfür cehennemin küçültülmüş bir prototipi iken, iman da cennetin küçültülmüş bir prototipidir. Yani kafir manen cehennemi bir halet içinde iken kamil bir mümin de cenneti bir halet içindedir. Bu hususların mukayeseleri ve teferruatı "İman ve Küfür Muvazeneleri"nde genişçe izah edilmektedir, bu eser tahkik edilebilir.

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...