"اَللهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ ayet-i pür-envârından bir nuru senin kalbine serper." Bu ayetin meali ile beraber konu ile münasebetini biraz açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayet-i kerime Nur suresinde geçer ve meali şöyledir:

"Allah, göklerin ve yerin nurudur..." (Nur Suresi, 24/35)

Cenab-ı Hakk’ın bir ismi Nur’dur. Bütün nurlar ve nuranî şeyler hep o ismin tecellileridirler. Nitekim Risale-i Nur Külliyatında güneş içen “Nur isminin bir kesif zılali” ifadesi kullanılır. Yani, ışığıyla gözler kamaştıran şu muhteşem güneş o ismin katı ve koyu bir gölgesidir. Allah’ın bir ismi Nur olduğu gibi bütün esması da nuranidirler.

Yine Nur Külliyatı'nda vücudun nur, ademin zulmet olduğu kaydedilir. Buna göre bütün varlık âlemi, Hâlık ve Mucid isimlerinin nuruyla yokluk zulmetinden kurtulmuşlardır. Buna göre ışıklı-ışıksız bütün varlıklar, “Allah, göklerin ve yerin nurudur.” ayetini terennüm ederler. Keza, ilim nur, cehalet zulmettir. O halde insanlar Alîm isminin tecellisiyle cehalet karanlığından kurtulurlar.

Nur kelimesi, göz nuru ve basiret nuru ifadelerinde de geçer. Göz nuru, Nur ismine ayna olmakta güneşten geri kalmaz. Basiret nuru ise göz nurundan çok daha ileridir. İnsan eşyanın hakikatlerini bu nur ile gördüğü ve bildiği gibi, bütün iman hakikatlerine de yine bu nur ile kavuşur. İman eden bir insanın kalbinde Nur ismi çok ileri bir derecede tecelli etmiş olur. Bir insan iman ve hidâyet nurları sayesinde küfür ve dalalet karanlıklarından kurtulur. Bu kurtuluşla onun kalbinde ve ruhunda Mü’min ve Hâdi isimlerinin nurları parlar.

İşte namaz kılan bir insan, kendisinin Allah’ın bir kulu olduğunu bilmekle öncelikle kendi varlığında tecelli eden bütün ilahi isimleri tefekkür etme nimetine kavuşur. Sonra nefsinden haricî âleme intikal ederek bütün eşyada tecelli eden esma ve sıfatlara marifet kesb eder. Böylece her biri, bir yahut daha çok esmanın tecellisiyle var edilmiş bulunan bu eşyayı Allah namına temaşa ve tefekkür etmekle Nur isminin o büyük aynası olan imanı daha da parlar.

Varlık âlemindeki hikmet cilvelerini hayretle düşündüğünde de Alîm ve Hakîm isimlerinin nurları onun aklını nurlandırır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...