"Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetnâme almamıza bir emâredir bilmeliyiz." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Meşakkat derecesinde sevabın ziyadeleşmesi cihetinde, bu şiddetli hale şükretmeliyiz. Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlâsla yapmaya çalışmalı, vazife-i İlâhiye olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. خَيْرُ اْلاُمُورِ اَحْمَزُهَا deyip bu çilehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Amelimizin makbuliyetine bir alâmet ve kudsî mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetnâme almamıza bir emâredir bilmeliyiz."(1)

Çekilen sıkıntı ve meşakkatler hem amelin çok kıymetli ve değerli olduğuna hem de dava uğruna yapılan mücadelenin kudsi ve yüce olduğuna işaret eder. Bu yüzden tarihte de peygamberler, evliya ve müceddidlerin hayatı hep meşakkatli, zorlu ve çetin geçmiştir.

Onlar, çektikleri sıkıntı ve meşakkatleri şikayet konusu yapmayıp aksine İlahi bir iltifat ve bir makbuliyet emaresi olarak görmüşler. Risale-i Nur'un iman hareketi de çok büyük sıkıntı ve baskılar altında yeşermiştir. Bu sıkıntı ve baskılar bu hareketin ne kadar yüce ve değerli olduğunun birer vesikası birer ispatı hükmünde oluyorlar. Buradaki şehadetname Allah’ın rızası oluyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...