Kâinatta dört büyük melekten başka, daha büyük melek var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Teâlâ'nın Arş'ı taşımakla vazifelendirdiği sekiz müekkel melek vardır. Arş'ın mahiyetini bilmediğimiz gibi, bu meleklerin arşı nasıl taşıdıklarının keyfiyetini de bilemiyoruz.

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabb'ının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir." (Hâkka, 69/16 ve17).

Bu ayette anlatılan hadise müteşâbihdir. Meleklerin Arş'ı yüklenmeleri Arş sahibi olan Allah’a yakınlıklarına da bir işaret olabilir. Bu melekler "Subhanallahi ve bihamdihi" diyerek Arş'ı tavaf ederler.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır." (Ebû Dâvûd, Sünne,1)

Abdullah b. Amr "Arş'ı taşıyan melekler sekiz tanedir." der. Bu meleklere Allah Teâlâ’ya yakın ve meleklerin efendileri olmalarından dolayı "Kerrûbiyyûn melekleri" denilir. İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre Kerrûbiyyûn melekleri, sekiz bölümdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami

Meleklerin bir kısmı âbiddirler, diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabir caiz ise, bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani rûy-i zemin, umumî bir mezraadır. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine Hâlık-ı Zülcelalin emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Ondan daha küçük herbir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekkel var. Hem de rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakkın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek, bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakka ibadet ve tesbih eden melekler var. REZZAKIYET ARŞININ HAMELESİNDEN OLAN HAZRET-İ MİKÂİL ALEYHİSSELÂM, şunların en büyük nâzırlarıdır. (Sözler)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...