"Asarının şehadetiyle, bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder. Ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam-ı Gazzalî Hazretlerinin; "Daire-i imkânda daha ahsen yoktur." ifadesi, Nur Risalelerinde ehemmiyetle nakledilir ve bu hakikatin çok cihetlerle izahı ve ispatı yapılır. Bir ağacın her şeyinin yani kökünün, gövdesinin, yapraklarının ve çiçeklerinin mükemmel olması delalet ediyor ki, o ağacın meyvesi de mükemmeldir.

Eğer o meyve, ağaç ötesi bir âlemde, mesela bir müminin dilinde, damağında, midesinde ve bedeninde başka vazifeler yapmasa, ondaki mükemmelliğin bir manası kalmaz. Üstad'ımız kâinatı bir şecereye teşbih ediyor ve insanları o ağacın en mükemmel meyvesi olarak tavsif ediyor. Eğer ahiret ve ebedî saadet olmazsa kâinat, meyvesi hiçliğe giden hikmetsiz bir ağaca döner. Hâlbuki kâinatı baştanbaşa dolduran sonsuz hikmetler böyle bir ihtimali reddeder.

Allah’ın kudretinde hiçbir noksaniyet olmadığına ve ahireti de ehemmiyetle vaad ettiğine göre ahiretin varlığı bu âlemin varlığı kadar aşikâr demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...