"Âsârının şehadetiyle, bütün kemâlât Onun nihayetsiz kemâline delâlet ve şehadet eder. Ve hiçbir cihette naks ve kusur Onda yoktur." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Gazali hazretlerinin “Daire-i imkânda daha ahsen yoktur.” ifadesi Nur Risalelerinde önemle nakledilir ve bu hakikatin çok cihetlerle izahı ve ispatı yapılır. Bir ağacın her şeyinin yani kökünün, gövdesinin, yapraklarının ve çiçeklerinin mükemmel olması delalet ediyor ki o ağacın meyvesi de mükemmeldir. Eğer o meyve, ağaç ötesi bir âlemde, mesela bir müminin dilinde, damağında, midesinde ve bedeninde başka görevler yapmasa ondaki mükemmelliğin bir manası kalmaz. Üstadımız kâinatı bir şecereye teşbih ediyor ve insanları o ağacın en mükemmel meyvesi olarak tavsif ediyor. Eğer ahiret ve ebedî saadet olmaza kâinat, meyvesi hiçliğe giden hikmetsiz bir ağaca döner. Hâlbuki kâinatı baştanbaşa dolduran sonsuz hikmetler böyle bir ihtimali reddeder.

Allah’ın kudretinde hiçbir noksaniyet olmadığına ve ahireti de önemle vadettiğine göre ahiretin varlığı bu âlemin varlığı kadar aşikâr demektir.

Nasıl baraj bendinin bu tarafındaki su sızıntıları veya küçük su birikintileri, arkasında büyük bir su kitlesinin olduğuna işaret ediyor ise, aynı şekilde kainattaki bütün mükemmel eserler ve sanatlar da sonsuz mükemmellikte olan bir Zat'a işaret edip delalet eder. Kainattaki sanatların kemalini bu zamanda fen ilimleri kati bir şekilde gösterip ispat ediyor.

İşte kainat ve içindeki mükemmel eserler, eser sahibinin sonsuz mükemmelliğine ve kemaline işaret ediyor, onu akla ispat ediyor. Onun eserleri ve icraatlarındaki ciddiyet ve hakkaniyet, onun ne kadar ciddi ve hak olduğunu bize gösterir. Elbette nihayetsiz ciddi ve hak olan bir Zat'ın vaatleri de haktır ve ciddidir.

Öyle ise yüz binlerce peygamber vasıtası ile bize vaat ettiği ahiret hayatı elbette haktır ve vuku bulacaktır. Böyle mükemmel eser ve icraat sahibi bir Zat'tan kusurlu ve hıyanetli hallerin ve davranışların çıkması elbette mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...