"Bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattir ve sıdk ve ciddiyetledir." ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hakikati ders veren iki ayet-i kerimeyi mealen arz edelim:

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır."

"Onlar; ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarlarken, Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı hakkında düşünürler: 'Rabb'imiz! Sen, bunu boşuna yaratmadın, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Bizi ateşin azabından koru.' (derler.)." (Âl-i İmrân, 3/190,191)

Varlık âlemindeki her şeyin çok manaları, hikmetleri ve faydaları olduğu gibi, bu âlemin tümü de ahiretin bir tarlası olması cihetiyle ayrı bir ehemmiyete haizdir. Her varlığın her ihtiyacının hikmetle, hassasiyetle ve ciddiyetle yerine getirilmesi gösteriyor ki, bu âlemin yaratılışı ve ondaki icraatlar hak ve hakikat üzeredir, batıla bir ihtimal yoktur. Ve bu fâni âlem, bir baki âlemi netice verecektir.

Kâinat ve içindeki harika eserler, san’atkârın sonsuz mükemmelliğine ve kemaline işaret ediyor. Cenab-ı Hakk’ın harika eserleri, icraatlarındaki ciddiyet, onun hakkaniyetini ilan ve ispat eder.

Öyle ise yüz binlerce peygamber (a.s) vasıtası ile bize vaat ettiği ahiret hayatı, elbette haktır ve vuku’ bulacaktır.

Allah'ın her işi ve sözü o kadar doğruluk üzeredir ki, her okunan kur'andan sonra "sadakallahu'l azim" yani "azim olan Allah doğru söyledi" ifadesi, Müslümanlarca kuvvetli adap olarak yerleşmiştir.

Ayrıca Allah'a inansın inanmasın herkes, iş yaptığında Allah'ın koyduğu kanunların ve kuralların ne kadar sağlam olduğunu hisseder ve bilir. Bu da gösteriyor ki, Allah'ın işindeki doğruluğunu, ciddiyetini ve hakikatini vicdanlar tasdik eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...