"Bütün icraatı ve şuûnâtı hak ve hakikattir ve sıdk ve ciddiyetledir." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hakikati ders veren iki âyet-i kerîmeyi mealen arz edelim:

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.”

“Onlar; ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarlarken, Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı hakkında düşünürler: "Rabb'imiz! Sen, bunu boşuna yaratmadın, Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Bizi ateşin azabından koru" (derler.) ( Âli İmrân suresi, 190,191)

Varlık âlemindeki her şeyin çok manaları, hikmetleri ve faydaları olduğu gibi, bu âlemin tümü de ahiretin bir tarlası olması cihetiyle ayrı bir öneme haizdir. Her varlığın her ihtiyacının hikmetle, hassasiyetle ve ciddiyetle yerine getirilmesi gösteriyor ki, bu âlemin yaratılışı ve ondaki icraatlar hak ve hakikat üzeredir, batıla bir ihtimal yoktur. Ve bu fani âlem, bir baki âlemi netice verecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...