"Âsârıyla kâinatın medar-ı fahri ve nev-i beşerin medar-ı şerefi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı inkâr eden adam, elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i Muhammed (asm)'in, hayatında teşhir ettiği güzel ahlak, düşmanlarının dahi itirafı ile onun mükemmel ve en şerefli insan olduğunun delilidir.

Hazret-i Muhammed (asm)’i insanlığın en mükemmeli ve en üstünü kılan hususiyetlerin menbaı ise İlahî rahmet ve nurdur. Resulullah Efendimizin (asm), sahip olduğu bu yüce vasıfları kendi iradesi ve kesbi ile değil, Allah’ın ihsan ve ikramıdır. En son ve en mükemmel dinin tebliğ edicisi olacak bu büyük Zât ümmi idi, okuma yazma bilmiyordu. Onu bizzat Allah terbiye etmiş, en üstün insan olarak yaratmış, en son ve en câmi’ kitabı göndererek, o en mükemmel bir mürşid yapacaktı.

O’nun getirdiği İslam nuru insanlığın yegâne rehberidir; kim bu rehberin dışında rehber ararsa, yolunu kaybeder, karanlığa gömülür. Allah insanlığa hak ve hakikati O'nun(asm) rehberliğinde gösteriyor.

Güneş nasıl maddî dünyamızı aydınlatan bir kandil ise, Hazret-i Muhammed (asm) de manevî âlemimizi aydınlatan bir güneştir. Bu güneşin dairesinden çıkan karanlığa gömülmeye mahkûmdur.

"Meselâ, nasıl ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lâmbası bulunur. O elektrikten teşa’ub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler, küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi, birisi o büyük elektrik lâmbasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka sarayda, büyük elektrik lâmbasıyla merbut olmayan küçük elektrik lâmbaları, her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lâmbasının düğmesini çevirerek kapatsa, sair menzillerde ışıklar bulunabilir, onunla işini görebilir; hırsızlar istifade edemezler." (24. Söz)

Kur’ân-ı Kerim, Müslümanların hem şahsî, hem ailevî ve hem de içtimaî hayatına esaslar getirmiş, Allah Resulü (asm.) bunları ümmetine bütün tafsilatıyla anlatmış ve hayatıyla da bilfiil izhar ve ilan etmiş, ders vermiştir. Bir Müslüman Allah’a nasıl inanacağından, namazını nasıl kılacağına, ahlâk yapısını nasıl şekillendireceğinden, ticaret hayatında hangi esaslara uyacağına kadar her şeyi Peygamber Efendimizden öğrenmiştir. Üstad Hazretleri buna çok güzel bir misal veriyor ve Peygamber Efendimizi (asm.) merkezî bir lambaya teşbih ederek, bir Müslümanın her hususta o merkezî lambadan ışık aldığını, her şeyiyle ona bağlı olduğunu nazara veriyor. Bundandır ki, bir Müslüman, Peygamber Efendimizden (asm.) alâkasını kesse, hem ruh âleminde, hem ahlâk dünyasında, hem de dünyevî işlerinde tam bir çöküntüye uğrar. Ve sonunda küfür karanlığına düşer.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...