"Ataletin mücazatı sefalet. Öyle de sa'yin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükâfat. Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ataletin mücazatı sefalet."

Tembelliğin peşin cezası sefalet ve fakirliktir. Yani tembellik ve pinekleyen adam, sefil ve fakir bir hayat sürmeye mahkumdur.

"Öyle de, sa'yin sevabı olur servet."

Çalışmanın ve çalışkanlığın peşin mükafatı ise servet ve zenginliktir. Yani servet ve zenginlik çalışmaya bağlanmıştır.

"Sebatta da galebedir mükâfat."

Sabır ile sebat edip yerini koruyan birisi, eninde sonunda galip gelir. Yani sebat eden düşmanına ya da rakibine mükafat olarak galebe çalar.

"Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattır."(1)

Zehir içen birisi ceza olarak ya ölür ya da hastalanır. İlaç içen birisi ise sıhhatine kavuşur.

Allah kâinata böyle yaratılış kanunları ihdas etmiş. Kim bu yaratılış kanunlarına riayet eder ise mükafatını, kim de isyan ederse mücazatını, peşinen görmeye mahkumdur, denilmek isteniyor.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...