"Demek 'El-hakku ya’lû' bizzat demektir. Hem âkıbet muraddır; kayd-ı haysiyet maksuddur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek 'El-hakku ya’lû' bizzat demektir."

Tekvini şeriat noktasında; hak bir vesileyi kullanan (çalışkan olmak gibi) batıl ehli (itikadsız bir adam); batıl bir vesileye düşen (tembellik gibi) hak ehline (itikadlı adam) galiptir. Buradaki galibiyet bilvasıtadır. Yani hak olan vesile, batıl olan vesileye galiptir. Yoksa bizzat değildir. Yani ehl-i batıl, ehl-i hakka bizzat galip değildir.

"Kayd-ı haysiyet maksuddur."

Buradaki "haysiyet" bakış açısı demektir. Yani hak galiptir manası, bilvasıta açısından bakılırsa doğrudur.

"Hem akıbet murattır."

Dünyevi akıbet için düşünülürse: Batıl ehli hakta daimi sebat edemez. Vasıtalar da bir süre sonra batıla kayar. Ehl-i hakta ise bilakis olur.

Ahiretteki akıbet için: Haksızlar bazı doğruları da olsa hüsrana; ehl-i hak bazı küçük kusurları da olsa necata uğrayacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...