Ayetü'l-Kübra Risalesi'ni daha iyi anlamak için ne yapmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külliyat'ta yer alan konular birbirinin izahı mahiyetindedir. Külliyat'ın bir bütün olarak okunması, her meselenin daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Dolayısı ile Ayetü'l-Kübra Risalesi'nin de daha iyi anlaşılması, Külliyat'ın bir bütün olarak okunmasına bağlıdır.

Eserleri dikkatle okumayanlar, onda gizli olan derin mânaları anlayamazlar. Bu asırda en yüksek bir hakikat-i Kur’aniye, en büyük bir ders-i imaniye olan Risale-i Nur’un akıl ve dimağlarda yerleşmesi ciddi bir talim, büyük bir dikkat, gayret ve devam ister. Bunun yolu devamlı okumak, mütalaa ve müzakere etmekten geçer.

Risale-i Nurları devamlı olarak okuyanlar, ondaki derin ve ince mânaları idrak ederler. İhlâs, sadakat ve samimiyetleri nisbetinde o hakikat nurlarından derecesine göre istifade eder ve büyük bir feyiz alırlar.

Hem insanda birçok latifeler var. Onun aklı bazı hakikatleri anlamazsa bile kalp ve ruhu hissesiz kalmaz. Okuyan kişinin idraki gelişir, kalbi inşirah bulur ve ruhu birçok hakikatlere ayna olur. Bu bakımdan sabır göstermek elzemdir. Üstadımızın ifade ettiği gibi, “büyük bir bahçeye giren herkes, elinin ulaştığı kadar meyveleri toplar.”

“Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz.” (30. Lem’a)

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, bir kişi okuduğu veya dinlediği derin ve ince bir konuyu veya bir meseleyi anlamadığı takdirde, okumayı terk etmemeli, sabır ve teenni ile okumaya devam etmelidir. O büyük ders-i Kur’aniyenin nurundan istifade ve istifaze etmek için âzamî bir gayret gerekir. Aksi halde o büyük marifet ve hakikat derslerinden mahrum kalınır. Fen sahasında ilim tahsil etmeğe başlayan bir öğrenci, ben bu meseleyi anlamıyorum diye fakülteyi terk etmiyor, bilakis daha fazla cehd ve gayret gösteriyor.

Bir diğer husus ise, Külliyat'a vukufiyeti olan kardeşlerimizle müzakere yapmak ve onların ufkundan faydalanmaktır. İçtimaî meseleleri tecrübeli ve bilgili kimselerle nasıl meşveret ediyorsak, imanî konuları ve derin meseleleri de o hususta derin malumatı olan insanlarla müzakere ve mütalaa etmemiz lazımdır.

Ayrıca SorularlaRisale sitemizden de istifade edebilirsiniz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...