Üstad Hazretleri, insanî Berzahlar (münevver akıllar, selim ve nuranî kalbler) için neden ayrıca bir bab açmış? Hikmeti ne olabilir acaba, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismânî ve maddî cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i berzahta dahi mütalâa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde ve küçüklüğüyle beraber, mânen kâinat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nuranî kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki, onlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle temasları ve muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden, kendi akıl ve kalbine dedi ki:.."(1)

Burada "insanî berzahlar", kalp ve basiret gözü açık olup, gaybî âlemleri müşahede eden âlimler ve evliyalardır. Evet, onların kalp ve gönül gözü açık olduğu için, şehadet âlemi ile gaybî âlemler arasında köprü vazifesi görüyorlar. Kalp gözü açık bir veli kabir ve berzah âlemlerini görüyor ve haberler veriyor.

Mesela, Abdulkadir Geylani (ra)’in mübarek kalbi şehadet âlemi ile gaybî âlemler arasında bir berzahtır. İnsanlar bu köprü vesilesi ile gaybî âlemleri seyredebiliyorlar. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin şöhret bulmuş yüzlerce kerameti var. O, bazen bir gayr-i müslime iki kolunu açarak cennet ve cehennemi alenen gösterebiliyor.

Böyle harika bir şeye mazhar olamayan sair insanlar ise, o mübarek köprülerin ittifakından ve aynı noktaya parmak basmalarından istifade edip imanlarını kuvvetlendiriyorlar. Evet, yüz yirmi dört milyon evliyanın "gördüm" dediği kabir âlemini ve ahireti inkâr etmek, akıl kârı olmasa gerek.

Üstad Hazretlerinin gaybî âlemleri seyahat ve müşahede etmesi neticesinde, ilim ve marifet hazinesi olan Risale-i Nurlar telif edildi. Milyonlarca insan, bu ilmî ve fikrî berzah ile imanını kurtardı ve kurtarıyor.

İşte her bir âlim ve evliya âlem-i gayb olan ahiret ile âlem-i şehadet olan dünya arasında bir köprü ve bir berzahtır. Biz bu köprüler vesilesi ile gaybî âlemlere açılabiliriz.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm), bütün insanlığı hakka ve hakikate götüren en azim ve azametli bir köprüdür.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübra).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...