"Aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder." Devamında fiillerden bahsediliyor. "Fiil" ile "kanun" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i Emir’in her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela emir âleminde yerin cisimleri çekme fiiline "yerçekimi kanunu" diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma işine de suyun kaldırma kuvveti diyoruz...

Âlem-i emir denilen âlemde, tıpkı kader levhalarında olduğu gibi, her şey tespit ve tayin edilmiştir. Lakin kayyumiyet sırrı ile irade sıfatı o kanun ve kaidelerin arkasında sürekli faaliyettedir. Bir an irade sıfatı çekilse, o âlem helak olur, ortada kanun ve kaide diye bir şey kalmaz.

Emir, Allah’ın irade sıfatını, kanun da kâinattaki fiilleri temsil ediyor.

Netice olarak fiil, kanunun Allah’ın kudret sıfatı ile hayata geçirilmesidir. Dolayısı ile kanun âlem-i emire ait bir mefhum iken, fiil maddî ve haricî âleme ait bir mefhumdur. İkisini bir görmek yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...