"Ayrı ayrı hesapsız mehasin ve in'amattan istifade etmeğe muvafık..." Neden sadece nimet denmemiş, mehasin de eklemiş? Havas ile mücehhez bir ceset giydirmekle alakalı birkaç misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mehasin" burada güzellikler, hoşluklar, estetik değerler manasına geliyor.

"İn’amat" verilen bütün nimetleri içine alan genel ve geniş bir mefhum iken, mehasin ise bu nimetler içinde daha çok ruha, kalbe, vicdana ve latifelere hitap eden ince, latif ve ulvî nimetlere bakıyor.

Meselâ, yenilen elma cismanî bir nimettir; ağız ve dil bundan büyük lezzet alır, ama elmada tezahür eden Allah’ın lütuf, kasıt, ihsan, ikram, şefkat gibi manalar mehasindir ve bu mehasinler kalbe, akla, vicdana ve latifelere hitap ederler.

Elmanın ikram edilmiş olmasındaki ulvi ve latif mehasin, elmadaki maddî ve cismanî zevkten çok daha ileridir. Zira bu ikincisi kalbe hitap etmektedir, diğeri ise bedene.

"Havas ile mücehhez," yani "hisler ile donatılmış" ifadesiyle bütün hayvanlar ve insanlar kastedilmiştir. Ceset libası giydirilerek bu bayram yerine gönderilen her canlı, görme, işitme gibi hislerle de donatılıyor.

Nuranî oldukları için yemeyen, içmeyen meleklerin bu dünyadaki nimetlerden istifadeleri ancak onları tefekkür ve o nimetlerin tesbihlerini temsil şeklinde olabilir.

"...Sâni'-i Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; her bir şeye hususan zîhayata, duygularla murassa bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir."(1)

1) bk. Mektûbat, Yirmi Dördüncü Mektub, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...