"Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir." On Birinci Hakikat daha çok Hakîm ismi ile ilgili gibi görünüyor. Acaba "Hak" ile "Hakîm" isimleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hak, hakikaten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, ezelî ve ebedî olarak var olan demektir.

Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden en büyük dört delilden birisi de insan ve mahiyetidir. İnsanın bedeni, ruhu, duygu ve latifeleri incelendiğinde -ki bunların tamamına enfüsi âlem denilmektedir- Allah’ın varlığı ve birliği açıkça görülür. İnsan mahiyet itibarı ile Allah’ın bütün isimlerine mazhardır. Bu aynada her bir isim kendi mana ve hükmü ile parlak bir şekilde tecellî ediyor.

Hakîm ismi ise hikmet sahibi olan, her şeyi yerli yerinde yapan ve her eşyaya sayısız fayda ve hikmetler takan ve her şeyi en ince teferruatına kadar hesaplı ve güzel yapan demektir.

Hakkın zıddı batıldır. İnsana bu kadar ehemmiyet veren Cenab-ı Hakk’ın onu dirilmemek üzere yokluğa mahkum etmesi düşünülemez. Hak ve Hakim isimleri buna müsaade etmezler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...