"Belki bütün hakaik-i kâinat, o mahiyetin Esma-i Hüsnasından olan Hak isminin şualarıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hak" ismi için şu manalar verilmektedir: Zâtı vacip olup, varlığı gerçek olan” , “Değişmekten münezzeh olan”, “Zâtı ile kaim, vacip ve değişmez olan”

"Hak" isminin en yaygın mânâsı, ‘değişmekten münezzeh’tir. Allah’ın zâtı gibi sıfatları da haktır, bunlar için bir değişme söz konusu olamaz.

Allah, Kadîm’dir evveli yoktur. Bu daima böyledir, bu hakikatte bir değişme düşünülemez. Allah Bâkî’dir, âhiri yoktur; bunda da bir değişme söz konusu olamaz.

Bütün İlâhî sıfatlar için de aynı şeyler söylenir. Ve bu değişmez sıfatların sahibi olan Allah’ın, mukaddes zâtında da bir değişmenin olamayacağı bilinir.

Kainattaki bütün varlıkların hakikatlerinde bir değişme söz konusu değildir. Değişme sadece suretlerde olur.

“Hakiki hakaik-i eşya esma-i ilahiyedir.” hükmüne göre, bir varlık hangi isimlerin tecellilerinden meydana gelmişse, onun hakikati daima öylece devam eder. İnsanlık mahiyeti değişip de bir başka mahiyet olmaz. Fakat bu mahiyete sahip olan fertlerde değişme olur, biri gider bir başkası yerine gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...