"Baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar!" Burada, "Allah'ın isimlerine medar" denilmesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Medar"ın lügat manası, "Bir şeyin etrafında döndüğü nokta" demektir. Burada; sebep, vesile, ana maksat, asıl gaye manasında kullanılmıştır.

"İnsan çendan fânidir; fakat bekà için halk edilmiş ve bâki bir Zâtın âyinesi olarak yaratılmış ve bâki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve bâki bir Zâtın bâki esmâsının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir."(1)

İnsan bütün isim ve sıfatların en geniş aynasıdır. Cenab-ı Hak ilk defa Peygamber Efendimiz’in (asm.) nurunu yarattı. Onun nurundan da arş, kürsi, levh-i mahfuz ve bütün kâinat yaratıldı. Demek ki, Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.) bu kâinatın hem çekirdeği, hem nuru, hem esası, medarı ve hem de en mükemmel meyvesidir.

Kâinatın yaratılmasındaki asıl maksat insan olduğundan, Cenab-ı Hak kâinatta her şeyi insana ve onun istifadesine göre terbiye edip tanzim etmiştir. Yani kâinatın nizam ve intizamı insana göre ayarlanmıştır. Allah Teâlâ cesamet ve azametli olan semayı yıldızlarla bezetmiş, arzdaki bütün dağları, bağları ve deryaları insanların yaşamasına uygun şekilde tanzim etmiş ve onların menfaati için yerden sular çıkarıp, semadan yağmurlar indirmiştir. Ve o yağmurlar vasıtasıyla sayısız nebatat ve çeşit çeşit meyve veren ağaçlar halk etmiştir. Ta ki insanlar ve hayvanlar onlardan istifade etsin.

“Zât-ı Hayy-ı Kayyum, insanı bütün kâinata bir merkez, bir medar yaparak, kâinat kadar geniş bir sofra-i nimet insana açtığını”, “kâinatı insana müsahhar ettiğini”, “kâinatta münteşir bütün enva'-ı nimeti insanla tanzim” edip, “ nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağla”dığını ve “rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getir”diğini anlasın. (Lem'alar, Üçüncü Lem'a)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...