"Marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu istidada binaen, hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle, bu dünyadaki fâni ömür, baki bir ömrü tazammun eder ve ebedî ve baki bir ömrü intaç eder ve bâki ve layemut bir ömür hükmüne geçer." (Lem'alar, Üçüncü Lem'a, Üçüncü Nükte)

Marifet-i İlahiye, Allah’ı bütün esma ve sıfatlarıyla, isim ve şuunatıyla tanımak ve bilmek demektir. Ahsen-i takvimde yaratılan insan bütün esmaya mazhar olma şerefine ermekle marifet sahasında en ileri makamlara çıkmaya namzet olmuştur. Bu ise hakiki bir saadettir; dünyanın gelip geçici saadetleriyle mukayese edilmeyecek kadar yüksektir.

"Uluhiyet", Allah'ın, kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi manasına gelmektedir.

Muhabbet-i Rabbaniye, Allah’a iman ve marifeti ile insanın kalbinde hasıl olan sevgidir.

Rabbaniye ifadesi rububiyet manasına geliyor. "Rububiyet" ise, Cenab-ı Hakk'ın her zaman, her yerde, her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye etmesi yani her şeyi safha safha kemale erdirmesidir.

Ubudiyet-i Sübhaniye, kulun bütün noksan sıfatlardan ve her türlü kusurdan münezzeh ve mukaddes olan Allah’a karşı kulluk vazifesini ifa etmesi demektir.

"Sübhan" kelime olarak bütün noksanlıklardan ve eksikliklerden uzak, kemal sıfatlarla muttasıf demektir.

Marziyat-ı Rahmaniye ise, Allah'ın razı olduğu şeyler demektir. Bunları iman, tevhid, ibadet, takva ve bütün şubeleriyle güzel ahlak şeklinde ifade edebiliriz. İnsan bu güzelliklerle donanmakla Allah’ın rızasını kazanır. Sonsuz şefkat ve merhametini kullarından esirgemeyen Allah’ın rızasını kazanmak, insanın en mühim ve en büyük maksadıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...