Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Evet Bâki-i Hakikî'nin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir sâniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene bir sâniyedir. Belki onun yolunda bir sâniye, lâyemuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehl-i gafletin yüz senesi..." İzah?

 2. "İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir." Buna göre; nefsin tanımı nasıl yapılabilir?

 3. "İşte bu istidada binaen, hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 4. "Marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle..." Buradaki dört manayı ve farklarını açar mısınız?

 5. "Şu dünyada zamanın fenâ ve zevâl-i eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor..." devamıyla izah eder misiniz?

 6. "Ve mevcudat ise mütedâhil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasılki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zâhiren birbirine benzer,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor." Kalp ve ruh gibi latif şeylerin vücud-u haricisi var mı ki, Üstad bunları "mevcudat" diye tesmiye ediyor?

 8. "Bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var... Allah için işleyiniz,.. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer." Baki ömrün keyfiyeti tam olarak nedir?

 9. "Çünkü firâkın meydanı geniştir. Bekàyı isteyen bir kalbe, firak, çendan bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 10. "Düşmanla beraber sahrâ, bir fincan kadar dar; ahbapla beraber iğne deliği, bir meydan kadar geniştir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz." İnsan ne yapmalı ki fani ömrü ibkaya medar olsun?

 12. "Gaflet ve dalâlet firâkı içinde, değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir." ifadesini açıklar mısınız?

 13. "İstemek insaniyetin iktizasıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 14. "Lillâh", "livechillâh", "lieclillâh" tabirleri aralarındaki fark nedir?

 15. "Maddî ve süflî muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel, firakla doludur." cümlesini izah eder misiniz?

 16. Bâkînin âyineleri Bâkînin rengini, hükmünü alması ve bir nevi bekàya mazhar olması, ne demektir?

 17. "Bâki bir Zâtın bâki esmâsının cilvelerine ve nakışlarına medar!" Burada, "Allah'ın isimlerine medar", deniliyor; doğrudan tecelli manası ifade edilmesi gerekmez miydi?

 18. "Bast-ı zaman sırrıyla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti,.." İzahı?

 19. "Fenafillah", "marifet" ve "bast-ı zaman" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 20. "Miraç yoluyla beka alemine girdi." Beka alemiyle fena alemi arasındaki mi'rac noktasındaki farklarını izah eder misiniz?

 21. Büyük zatların ibadetlerinin miktarında abartı ifadeleri var mı?

 22. "Bâkî-i Sermedînin daire-i marziyâtında esmâsına yapışıp, ebed yolunda o Bâkîye müteveccih olup gitmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 23. Kıyametle birlikte canlıların, dünyanın ve tüm evrenin yok olmasını anlıyoruz. Tüm evren mi, yoksa sadece Samanyolu galaksisi olan bizim içinde bulunduğumuz galaksi mi yok olacak?

Yükleniyor...