Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor." İzah eder misiniz? Kalp ve ruh gibi latif şeylerin haricî vücutları var mıdır, onlara da mevcudat denilir mi?

 2. "Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zâhiren birbirine benzer, fakat sür'atte birbirine muhaliftir." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir." Buna göre; nefsin tanımı nasıl yapılabilir?

 4. "Hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle..." Buradaki dört manayı ve farklarını açar mısınız?

 5. "Evet Bâki-i Hakikî'nin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir sâniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene bir sâniyedir. Belki onun yolunda bir sâniye, lâyemuttur, çok senelerdir." İzah eder misiniz?

 6. "Gaflet ve dalâlet firâkı içinde, değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir." ifadesini açıklar mısınız?

 7. "Düşmanla beraber sahrâ, bir fincan kadar dar; ahbapla beraber iğne deliği, bir meydan kadar geniştir." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Çünkü firâkın meydanı geniştir. Bekàyı isteyen bir kalbe, firak, çendan bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 9. "Maddî ve süflî muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel, firakla doludur." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz?" İnsan ne yapmalı ki fani ömrü ibkaya medar olsun?

 11. "İstemek insaniyetin iktizasıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 12. "Bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var... Allah için işleyiniz,.. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer." Baki ömrün keyfiyeti tam olarak nedir?

 13. "Lillâh", "livechillâh", "lieclillâh" tabirleri aralarındaki fark nedir?

 14. "Bast-ı zaman sırrıyla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor." Miracın birkaç saat müddeti ifadesini açıklar mısınız?

 15. "Miraç yoluyla beka âlemine girdi." Beka âlemiyle fena âlemi arasındaki mi'rac noktasındaki farklarını izah eder misiniz?

 16. "Bâki bir Zâtın bâki esmâsının cilvelerine ve nakışlarına medar!" Burada, "Allah'ın isimlerine medar" denilmesini nasıl anlamalıyız?

 17. Bâkînin âyineleri Bâkînin rengini, hükmünü alması ve bir nevi bekàya mazhar olması, ne demektir?

 18. "Bâkî-i Sermedînin daire-i marziyâtında esmâsına yapışıp, ebed yolunda o Bâkîye müteveccih olup gitmektir." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...