Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. "Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor." İzah eder misiniz? Kalp ve ruh gibi latif şeylerin haricî vücutları var mıdır, onlara da mevcudat denilir mi?

 2. "Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer, fakat süratte birbirine muhaliftir." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "İnsandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir." Buna göre, nefsin tanımı nasıl yapılabilir?

 4. "Hayat-ı kalbî ve ruhîye medar olan marifet-i İlâhiye ve muhabbet-i Rabbâniye ve ubudiyet-i Sübhâniye ve marziyât-ı Rahmâniye cihetiyle..." Buradaki dört manayı ve farklarını açar mısınız?

 5. "Baki-i Hakiki'nin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye, layemuttur,.." İzah eder misiniz?

 6. "Gaflet ve dalalet firakı içinde, değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir." ifadesini açıklar mısınız?

 7. "Düşmanla beraber sahra, bir fincan kadar dar; ahbapla beraber iğne deliği, bir meydan kadar geniştir." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak, çendan bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 9. "Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel, firakla doludur." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz?" İnsan ne yapmalı ki fâni ömrü ibkaya medar olsun?

 11. "İstemek insaniyetin iktizasıdır." ifadesini izah eder misiniz?

 12. "Bu fâni ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var... Allah için işleyiniz... O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer." Baki ömrün keyfiyeti tam olarak nedir?

 13. "Lillah", "livechillah", "lieclillah" tabirleri aralarındaki fark nedir?

 14. "Bast-ı zaman sırrıyla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder..." Miracın birkaç saat müddeti ifadesini açıklar mısınız?

 15. "Miraç yoluyla beka âlemine girdi." Beka âlemiyle fena âlemi arasındaki mi'rac noktasındaki farklarını izah eder misiniz?

 16. "Baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar!" Burada, "Allah'ın isimlerine medar" denilmesini nasıl anlamalıyız?

 17. Bakinin ayineleri bakinin rengini, hükmünü alması ve bir nevi bekaya mazhar olması, ne demektir?

 18. "Baki-i Sermedi'nin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o Baki'ye müteveccih olup gitmektir." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...