"Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkâl ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." ifadesini değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam itikadında sadece peygamberler için bir masumiyet söz konusudur, başkalarına böyle bir garanti yoktur. Hatta peygamberler için bile “zelle” tabir edilen “içtihadında hakka tam isabet edememe” hâli olabilmektedir. Ancak böyle bir durumda peygambere vahiy gelir, o hâl düzeltilir.

Mesela, Tebük Seferi için Hz. Peygamber (asm.) seferberlik ilan eder. Bazı münafıklar yalandan bahaneler ile ona gelip izin isterler, o da kendilerine izin verir. Ancak daha sonra gelen ayette şöyle denilir:

“Allah seni affetsin, niçin onlara izin verdin? Ta ki doğru söyleyenlerin kimler olduğu sana netleşse ve yalancıların kimler olduğunu bilseydin.” (Tevbe, 9/43)

Bediüzzaman Hazretleri, hiçbir zaman kendisini “hatasız bir kul” olarak görmez, aksine eksiklerine, kusurlarına dikkat çeker. Mesela şöyle der:

“Aziz kardeşlerim! Üstadınız layuhti değil. Onu hatasız zannetmek hatadır…” (Barla Lahikası, 131. Mektup.)

Keza, şöyle ikazda bulunur:

“Hiçbir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz."

"İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.” (Münâzarat, Sualler ve Cevaplar.)

Üstad hazretlerinin burada nazara vermiş olduğu “kusurlar, noksaniyetler, işkâl ve hatalar”, tevazu kabilinden söylenmiş bir söz olarak değerlendirilmelidir. Söz gelimi, bazı yerlerde çok kapalı gitmiştir, mesele tam vuzuha kavuşmamıştır. “Beş Şu’le” olarak yazılması hedeflenmişken “Üç Şu’le” yazılabilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...