Bazı peygamberlerde ve peygamber varisi mühim zevatta, bazı esmânın galip olması ne mânâya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hepsi kâmil iman sahibi ve yine hepsi Allah’ın sevgili kulları olan zatların arasında da hem kabiliyet hem salih amel hem de takva itibariyle büyük farklılıklar vardır. Hazret-i Musa ile Harun aleyhisselam arasında büyük farklılıklar olduğu gibi, Hz. Ömer ile Hz. Osman (r.a.) arasında da yine çok büyük fark vardır. O halde, bunların manevî terbiyeleri ve bunlarda tecelli eden esmânın mertebeleri birbirinden farklı demektir. Her birisinde Rab ismi ayrı bir mertebede ve farklı bir şekilde tecelli etmiştir.

Bu müstesna zâtlar, İlâhî isimlere ayna olma konusunda bütün insanlardan çok daha ileri olmalarına rağmen, aralarında yine mertebe farkı bulunmaktadır.

İki âlim düşünelim. Bunlardan her ikisini de Alîm ismine mazhar olmakta müşterektirler. Bunlardan birisi diğerinden daha zengin ve daha cömert ise, onda Ğanî ve Kerîm isimleri daha fazla tecelli etmiş olur. Diğer âlim de hikmetli hareket etme ve hataları affetme konularında birinciden daha ileri ise, o da Hakîm ve Ğaffar isimlerine ayna olmakta birinci âlimden daha ileri demektir.

Bütün İlâhî isimlere azamî derecede mazhar olan tek zât Resullullah Efendimizdir (asm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...